Mākslinieciskā pašdarbība 2017./2018.m.g.

2.vieta Vidzemes priekšpilsētā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē “Nu tai Rīgā ieraudzīju” 

ieguvusi Evita Malnača 11.a klase


 5. - 9. kl. koru konkursa "Dziesmai būt"

  • 1. kārtas rezultāti - 1. pakāpe (43 punkti)

Kolektīva vadītāja Maruta Muižniece


Zēnu koru konkursa "Dziesmai būt"

  • 1. kārtas rezultāti - 2. pakāpe (39.08 punkti)

Kolektīva vadītājs Pēteris Vaickovskis


Rīgas Vokālās mūzikas konkursā " Balsis 2018"

  • 3. - 4. klašu  vokālais ansamblis - 1. pakāpe (42,17 punkti)
  • 5. - 6. klašu meiteņu ansamblis - 2. pakāpe (38, 89 punkti)

Kolektīva vadītāja Ilze Paura, koncertmeistars Jānis Irbe


XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku atlases skatē

  • 3. - 4. kl.(I) deju kolektīvs " Dzērvenīte"- augstākā pakāpe (47,2 punkti)

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku atlases skatē

  • Vidusskolas deju kolektīvs " Dzērvenīte"- augstākā pakāpe (52,8 punkti)

Kolektīva vadītāja Agnese Meliņa

×