„Zini ne mini!”

06.10.2017. skolā notika 7. -  8. klašu  karjeras pasākums „ Zini ne mini.” Klašu  komandas piedalījās viktorīnā un atbildēja uz jautājumiem, kas saistīti ar profesijām, izglītības iegūšanas iespējām Latvijā un darba tiesību jautājumiem. Viktorīnā vislabāk veicās 7.c klasei. Viņi parādīja lieliskas zināšanas. Komandām bija  arī radošs uzdevums – jāizveido mīkla  par kādu profesiju sacerot četrrindīti. Asprātīgākie bija 8.a klases skolēni. Kamēr  klases komandas atbildēja uz viktorīnas jautājumiem pārējie klases skolēni gatavoja priekšnesumu par izlozēto profesiju.

Pārsteidza klašu  izdoma un atraktivitāte. Ieguvēji bija visi.

×