Individuālās karjeras konsultācijas


Skolā strādā 3 pedagogi karjeras konsultanti, kuri sniedz individuālās konsultācijas:

Inga Martuzāne - 7. klases un 8.c,d klase
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta attālināti MS Teams tiešsaitē.

Iveta Stūrmane-Siļutina - 8.a,b klase, 9.klases un 10.VM klase
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta attālināti MS Teams tiešsaitē.

Gunta Stūrmane - 10.DAS, 10.DIT, 10.UZ un 11.-12. klases
Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta attālināti MS Teams tiešsaitē.


Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultēšana ir uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem centrēta palīdzība.
Karjeras konsultēšanas mērķis - sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.


Individuālās karjeras konsultācijās:
- konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā;
- konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;
- konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
- konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;
- konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:
- apzināties spējas, prasmes, intereses, kopetences;
- paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju;
- atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
- sniedz atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
- uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
- veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.


×