Individuālās karjeras konsultācijas


2023./2024.m.g. skolā strādā 2 pedagogi karjeras konsultanti, kuri piedāvā individuālās karjeras konsultācijas, draugu karjeras konsultācijas, tematiskās karjeras konsultācijas, ģimenes karjeras konsultācijas (skolēns kopā ar vecākiem).

Inga Martuzāne 

1. - 4. klases

Pirmdiena    14.30 - 15.30
Ceturtdiena  14.10 - 15.10    

Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e-klasē, vai citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku.
Telpa: 316.kab., Burtnieku ielā 34

Gunta Stūrmane 

5. - 12. klases

Otrdiena      10.30 - 14.00
Ceturtdiena  11.30 - 15.00

Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e-klasē, vai jebkurā citā dienā un citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku. Nodarbības notiks Karjeras kabinetā pagrabstāvā.
Ūnijas iela 93

Gaidīsim! Palīdzēsim! Atbalstīsim!


Karjeras konsultēšana

Karjeras konsultēšana ir uz personas vajadzībām un karjeras mērķiem centrēta palīdzība.
Karjeras konsultēšanas mērķis - sekmē apzinātu un patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanu.


Individuālās karjeras konsultācijās:
- konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā;
- konsultants stingri ievēro savas profesionālās lomas robežas;
- konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu;
- konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes;
- konsultants nedod padomus, bet palīdz klientam saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos.

Pedagogs karjeras konsultants palīdz:
- apzināties spējas, prasmes, intereses, kopetences;
- paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju;
- atklāt to profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst personībai, vērtībām, mērķiem;
- sniedz atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
- uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
- veidot rīcības plānu  un vadīt savu karjeru sev vēlamā virzienā.


×