Karjeras projekts

No 2017.gada 25. septembra mūsu skola piedalās projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 -
Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (PVS 3713).

Projekta īstenošanas laiks - 2016.gada 2.janvāra – 2020.gada 31.decembrim

Īstenotājs - Valsts izglītības attīstības aģentūra. Vairāk par projektu LASĪT ŠEIT.

Sadarbības partneri:
pašvaldības
profesionālās izglītības kompetences centri
Valsts izglītības satura centrs

Projekta mērķis:

1. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
2. Nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās.
3. Celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm.
4. Motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Par projekta realizāciju atbildīgi pedagogi karjeras konsultanti (PKK):

  • Inga Martuzāne 
  • Iveta Stūrmane-Siļutina
  • Gunta Stūrmane

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” turpinās arī 2020./2021.m.g.
Projekta pagarinājumā 2020./2021. mācību gadā finansējums paredzēts KAA pasākumiem 7. - 12. klašu izglītojamajiem.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.:
• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
• pasākumi izglītības iespēju izpētei
• pasākumi vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam


Karjeras attīstības atbalsta galvenie akcenti 2019./2020.m.g.:
• KAA pasākumu satura kvalitātes nodrošināšana un kontrole
• jēgpilns, uz izglītojamo vērsts darbs
• projekta ilgtspējas nodrošināšana

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:
• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
• darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana
• pašvadības prasmju pilnveidošana

×