Zinātkāres centrs „ZINOO Rīga”

Pateicoties projektam Nr. 8.3.5.0/I6/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  5. aprīlī Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā viesojās zinātkāres centra „ZINOO Rīga” radošā komanda. ZINOO komanda vadīja nodarbības „Gudrais plastilīns” 1.- 2. klašu skolēniem un „Ceļojums kosmosā” 3.- 4. klašu skolēniem.

1.- 2. klašu skolēni piedalījās ar ķīmiju un humanitārām zinātnēm saistītā nodarbībā. Skolēni uzzināja ar ko nodarbojas ķīmiķis, par šīs profesijas daudzveidību un plašo pielietojumu. Nodarbības laikā skolēni paši iejutās ķīmiķa profesijā.

3.- 4. klašu skolēni piedalījās ar materiālzinātnes, ekonomikas un fizikas zinātnēm saistītā nodarbībā, kuras laikā bija stratēģiski jādomā, jāplāno, jāsadarbojas. Tika pastāstīts arī par mācību priekšmetu  nozīmi, lai nākotnē izvēlētos profesiju fizikas zinātņu jomā.

Pavisam tika novadītas 17 interesantas nodarbības.
Paldies ZINOO komandai par interesantajām nodarbībām, sagādāto prieku  un pārsteigumu skolēniem!

×