„Veiksmīgas karjeras ABC”

2020. gada 6. un 7. janvārī 10. klašu izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Veiksmīgas karjeras ABC”

Nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus analizēt, kas ir “karjera” un, kas ir “veiksmīga karjera,” pilnveidot izglītojamo pašvadības prasmes, veicinot izpratni par dažādu stratēģiju izmantošanu veiksmīgas karjeras izvēlē un izveidē. 

Interaktīvās nodarbības laikā, kuru vadīja personīgās izaugsmes treneris, izglītojamie iepazinās ar to, kas ir “veiksmīga karjera,” analizēja, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā. Guva priekšstatu par to, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. Iepazinās ar populārākajiem karjeras izveides modeļiem un mācījās tos praktiski izmantot savas karjeras veidošanā. Apguva veiksmīgas karjeras veidošanas likumus un uzzināja pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu profesiju pārstāvji. Mācījās atpazīt “iluzoro karjeru,” vecāku nepiepildīto karjeru,” “naudas karjeru” un “pseidokarjeru.”

Izglītojamo atziņas.
Man visvairāk patika kā pasākumu novadīja mūsu vadītājs, viņa izteiksme un entuziasms, ar kādu viņš stāstīja, bija neatkārtojams. (10.a)
Uzsākot savu karjeru, es noteikti atcerēšos nodarbībā apgūto. (10.a)
Uzzināju, kādus cilvēkus meklē darba devējs. (10.a)
Dažu dienu laikā iegūtā informācija man jau ir noderējusi. Ļoti, ļoti noderīga informācija. Liels, paldies! (10.a)
Daudz ko no dzirdētā ņemšu vērā. (10.a)
Man patika, ka pasniedzējs spēja iedvesmot, deva piemērus no dzīves. (10.a)
Uzzināju kā būt veiksmīgam ne tikai profesionālajā karjerā, bet arī dzīvē. (10.a)
Uzzināju kā vairāk motivēt sevi un kļūt par “Radītāju.” (10.b)
Uzzināju teoriju par pozitīvo enerģiju. (10.b)
Lai sasniegtu iecerēto nepieciešams EES (enerģija, entuziasms, smaids). (10.b)
Pasniedzējs bija izcils. (10.b)
Ir jāmaina attieksme, lai sasniegtu iecerēto. (10. b)
Uzzināju un ieguvu daudzus padomus karjeras izaugsmē, kas man varētu noderēt. (10.c)
Tas ko mēs uzzinājām, ļoti motivēja un radīja priekšstatu par to, kā mēs varam uzsākt karjeru jau tagad. (10.c)
Patika, ka visus likumus nepateica vienkārši tāpat, bet lika mums pašiem tos saprast, darbojoties komandā un individuāli. (10.c)
Pilnīgi noteikti sapratu, ka jebkurš darbs jādara ar pilnu atdevi. (10.c)
Šis bija noteikti noderīgākais karjeras pasākums. Nākošajā gadā vajag vēl! (10.c)
Man šīs 2x40 minūtes bija vērtīgākas nekā visa 10. klase. (10. c)
Šis pasākums man deva iedvesmu darīt to, kas man patīk. (10.d)
Es uzzināju 3 veiksmīgas karjeras likumus. Kā var pārvērst savu vaļasprieku par savu nākotnes profesiju. (10.d)

Informāciju apkopoja PKK Gunta Stūrmane

×