Tikšanās ar RSU vēstnešiem


Karjeras izglītība attālinātajā mācību procesa laikā.

Nemainīgi viena no populārākajām augstskolām, kurā izvēlas studēt mūsu skolas absolventi, ir Rīgas Stradiņa Universitāte.
Arī šajā mācību gadā 16 jaunieši ir izrādījuši interesi par šo augstskolu, tāpēc 15. decembrī plkst.15.30 tika organizēta tikšanās ar augstskolas vēstnešiem. Šogad gan tikšanās bija attālināti – tiešsaistes formā MS TEAMS.
Izglītojamie tikās ar skolas absolventu Elvi Kalnbērziņu, kurš iepazīstināja ar sociālo zinātņu studiju virzienu un Aleksu, kura pārstāvēja veselības aprūpes studiju virzienu.

Izglītojamie tika iepazīstināti ar RSU fakultātēm un studiju programmām, budžeta vietu skaitu katrā fakultātē, nepieciešamajiem centralizētajiem eksāmeniem, lai iestātos konkrētajā studiju programmā, apmaiņas programmām 32 valstīs, studiju organizāciju, studentu sabiedrisko dzīvi.
Uzzināja, ka RSU ir 9 fakultātes, 69 dažādas studiju programmas, 11 no tām notiek angļu valodā. RSU ir 9160 studenti no kuriem 2338 ir ārvalstu studenti no 55 valstīm.

Elvis stāstīja par savu pieredzi studējot, par atšķirībām starp skolēnu un studentu un mācīšanās procesa atšķirībām, uzsverot, ka būs lielāka brīvība, bet arī lielāka atbildība, kas prasīs lielākas koncentrēšanās spējas un prasmi plānot savu laiku. Elvis uzsvēra arī izglītības priekšrocības un norādīja, ka cilvēki ar augstāko izglītību ir labāk atalgoti, ir sociāli aktīvāki un dzīvespriecīgāki.

Elvis pats jau studē maģistrantūrā un ir apmierināts ar savu izvēli un izteica cerību tikties ar mūsu skolas absolventiem kā studentiem RSU nākošajā mācību gadā.

Noslēgumā notika domu apmaiņa un atbildes uz jautājumiem.
PKK - Gunta  Stūrmane

×