Tikšanās ar Rīgas Ekonomikas augstskolas studentēm

10. februārī plkst.14.00 mūsu vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties online nodarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu jeb Stockholm School of Economics, lai uzzinātu vairāk par studijām šajā augstskolā.

Nodarbību vadīja divas aktīvas otrā kursa studentes - Aelita Skromule un Ioana Vatamanu-Margineanu.
Aelita interesentiem pastāstīja gan par studijām augstskolā, gan darbošanos studentu pašpārvaldē viņas pirmajā mācību gadā. Turpretī Ioana ir ļoti gudra studente no Moldovas, kas paralēli studijām augstskolā raksta blogu par pieredzi ārzemju augstskolā. 

Pateicoties viņas lieliskajām matemātikas zināšanām, viņa bija viena no studentēm, kas pagājušajā gadā piedalījās SSE organizēto matemātikas kursu nodarbību pasniegšanā citiem jauniešiem, tāpēc viņa labi varēja pastāstīt par sagatavošanos procesu augstskolā.

Mazliet vairāk par studiju programmu:
Augstskola nodrošina bakalaura programmas apguvi ekonomikā un uzņēmējdarbībā — studiju ilgums 3 gadi. Studiju laikā tiek apgūtas uzņēmējdarbības un biznesa vadības iemaņas, saistot teoriju ar praksi. Studiju programmu vada pasniedzēji no Stokholmas Ekonomikas augstskolas (SSE), kā arī profesori no citām pasaules valstīm un vietējie pasniedzēji, kuri akadēmisko grādu ieguvuši ārvalstīs.
Studiju maksa bakalaura programmā ir 4,150 EUR gadā. Ir pieejamas dažādas stipendijas, ko finansē SSE Riga, SSE Riga absolventi un uzņēmumi.

Tā kā studijas notiek angļu valodā, tad arī organizētā nodarbība notika angļu valodā, kurā piedalījās 20 vidusskolēni.
Tikšanās noteikti bija izdevusies!

Teksts - Antra Adiene (12.b kl.)


×