Studiju iespējas Vidzemes augstskolā

2. martā plkst.15.00 mūsu skolas izglītojamiem notika tiešsaistes tikšanās ar Vidzemes augstskolas vēstnešu koordinatori Lilitu Langovsku.

Tā bija lieliska iespējā iepazīt un uzzināt par studiju iespējām Valmierā, Vidzemes Augstskolā.

Vidzemes Augstskola (ViA) ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 16 studiju programmas 6 studiju virzienos – Komunikācija, mediji un pārvaldība, Tūrisms un atpūta, Biznesa vadība, Informācijas tehnoloģijas, Būvniecība, Mehatronika. 

Tā ir kļuvusi par vienu no labākajām reģionālajām augstskolām, kuru ir pabeiguši arī vairāki mūsu skolas absolventi.  Viņu atsauksmes ir vislabākās.

Tikšanās sākās ar jautājumiem izglītojamiem - Kāpēc jāstudē? Ko darba devējs meklē savā nākošajā darba ņēmējā?
Pēc atbilžu saņemšanas notika domu apmaiņa un diskusija. Tika pārrunāts, kāpēc izvēlēties studijas Vidzemes augstskolā. Pārrunātas nelielas augstskolas priekšrocības: mazas studentu grupas (20 – 35 studenti), kas dod mājas sajūtu, rada piederības sajūtu un nodrošina individuālu pieeju katram studentam.

Prezentācijas laikā izglītojamie uzzināja par studiju piedāvājumu visos studiju virzienos, studiju praksēm, stipendijām, budžeta vietām, darba iespējām pēc augstskolas beigšanas, studentu aktivitātēm, apmaiņas programmām ar 100 augstskolām 46 pasaules valstīs un dzīvi Valmierā. 

Pēc prezentācijas tika sarīkots neliels konkurss par dzirdēto ar iespēju iegūt balvu no Vidzemes augstskolas. Balvu ieguva 11.c klases skolniece - Zalcmane Elza.

Interesi par Vidzemes augstskolu izrādīja gan 12., gan 11. klases izglītojamie. Jācer, ka kāds no interesentiem būs atradis savu sapņu augstskolu.

PKK - Gunta Stūrmane

×