Stikla pūtēju profesijas iepazīšana

Pateicoties projektam Nr.8.3.5.0/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” skolā notika aizraujošs pasākums “Ražots Latvijā”.

29. martā Rīgas 64. vidusskolā valdīja radošs gars, jo pie mums viesojās stikla pūtēji no Ventspils. Notika piecas nodarbības, kuras apmeklēja 5.- 9. klašu izglītojamie.

Izglītojamie tika iepazīstināti ar stikla pūtēja profesiju, uzzināja, kas ir jāzina un jāmāk, lai strādātu šajā profesijā, uzzināja kur meistari šo amatu ir apguvuši. Viss notika ļoti atraktīvi un dialoga veidā. Tika uzdoti jautājumi par stikla izcelsmi, sastāvu, apstrādi, tādējādi pārbaudot zināšanas dabas zinībās, ķīmijā, fizikā, vēsturē. Par pareizām atbildēm izglītojamie saņēma balvas.

Klātesošajiem bija iespēja vērot meistara paraugdemonstrējumus, un  ielūkoties stikla izstrādājumu tapšanas procesā, izzināt stikla izstrādes tehnoloģijas noslēpumus un sajust stikla stienīšu pārvērtību brīnumu, kas tapa pieredzējuša stikla meistara vadībā. 

Skolēnu acu priekšā tika izveidoti nelieli suvenīri – figūriņas no stikla. Tika dota arī iespēja izglītojamajiem pašiem iejusties stikla pūtēja lomā un ar meistara palīdzību no speciālām sagatavēm uzpūst nelielus stikla burbulīšus. Tas bija aizraujoši un interesanti.  Gribētāju netrūka. 

Stikla pūtēju meistaru darbu izmēģināja arī PKK Iveta Stūrmane-Siļutina un Gunta Stūrmane.
Nodarbības beigās tika apkopota sniegtā informācija. Meistari uzdeva jautājumus skatītājiem, lai noskaidrotu, ko izglītojamie atceras no stāstītā, tādējādi iegūstot atgriezenisko saiti. Par pareizām atbildēm izglītojamie saņēma nelielus stikla suvenīrus.

Pasākums noritēja pozitīvā gaisotnē. Atsauksmes bija ļoti labas. Izglītojamie uzzināja, ka galvenā īpašība, lai veiktu šo darbu ir – PACIETĪBA.

×