Sociālo tīklu un portālu nozīmīgums

2018. gada 9. martā skolā  8. un 9.  klašu izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ceļš uz karjeru.”
Pasākums notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.
Pasākuma mērķis  bija radīt izpratni par sociālo tīklu  nozīmīgumu cilvēka tēla veidošanā un dot ieskatu  darba devēja attieksmē pret indivīda informāciju sociālos tīklos.
Izglītojamie tika iepazīstināti  kā ar sociāliem  portāliem veidot savu tēlu, nesabojājot to pusaudžu gados, noskaidrotas tipiskās kļūdas, kuras  tiek pieļautas, lietojot sociālos tīklus. Draugu loka veidošana un tā nozīme nākotnē.
Padomi,  kā  pārdomāti veidot informāciju par sevi sociālos tīklos. Tika doti pozitīvie un negatīvie  piemēri jauniešu darbībām sociālajos tīklos.
Pēc pasākuma izglītojamajiem bija jāatbild uz jautājumu: “Vai iegūtā informācija var palīdzēt ( noderēt) Tavā karjeras izaugsmē (plānošanā)?
Iegūtās atziņas :
Jā, jo tagad saprotu, ka sociālie tīkli var nopietni ietekmēt nākotnes karjeru, jo mūsdienās darba devējiem patīk apskatīties, cik aktīvs Tu esi internetā.
Vajag padomāt pirms kaut ko publicē internetā.
Es uzskatu, ka informācija var palīdzēt, jo tagad vairāk piedomāšu pie tā, ko publicēju internetā.
Jā, tā var nodrošināt labu imidžu nākotnes karjerā.
Jā,  es varu pilnveidot sevi un nepieļaut kļūdas.
Jā, jo lika aizdomāties kādas bildes likt un ko ievietot internetā.
Jā,  palīdzēs, jo zināšu, ka viss, ko publicēju sociālajos tīklos  var man vēlāk traucēt iegūt profesiju, kuru vēlos.
Tā bija pieredzes veidošana rīcības ceļā, kurai  paredzama pozitīva ietekme ilgtermiņā, jo izglītojamie nodarbību rezultātā  sāka  apzināties savas  darbības sekas  sociālajos portālos un kā tas var ietekmēt viņu profesijas izvēli nākotnē.

Atbildīgās  par pasākumu:  Rīgas 64. vidusskolas PKK Gunta Stūrmane, Iveta Stūrmane - Siļutina

×