RSU vēstnešu vizīte skolā

31. martā skolā viesojās RSU vēstneši. Uz tikšanos bija ieradušies divpadsmit 10.-12. klašu izglītojamie. Viskuplāk bija pārstāvētas 11. klases, jo viņiem vēl izvēle jāizdara. Pieļauju, ka 12. klašu izglītojamie jau izvēlējušies savu augstskolu, jo bija iespēja apmeklēt starptautisko izglītības izstādi “Skola 2023”, ir notikušas tikšanās arī ar citu augstskolu pārstāvjiem, prakse. lv un mācību konsultatīvo centru “KALBA.”

Vēstneši savu uzstāšanos sāka ar atziņu: ”Gatavoties studijām ir kā gatavoties garam ceļojumam.”

Vēstneši norādīja, kāpēc studēt RSU? Kopš 2017. gada RSU esot līdere Latvijas augstskolu starpā. Augstskola nodrošina individuālu pieeju katram studentam. Ir starptautiska vide, jo ceturtā daļa ir ārzemju studenti. Ir iespēja nodibināt sociālos kontaktus ar daudzu valstu pārstāvjiem.

Izglītojamajiem bija iespēja uzzināt par studijām RSU 9 fakultātēs:
- Eiropas studiju fakultāte
- Farmācijas fakultāte
- Juridiskā fakultāte
- Komunikācijas fakultāte
- Medicīnas fakultāte
- Rehabilitācijas fakultāte
- Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte
- Tālākizglītības fakultāte
- Zobārstniecības fakultāte

Rīgas Stradiņa universitāte sagatavo speciālistus:

- medicīnas un veselības aprūpes jomā dažādās medicīnas aprūpes jomās - farmācijā, rūpnieciskajā farmācijā, klīniskajā farmācijā, medicīnā, veselības vadībā, biomedicīnā, audiologopēdijā, ergoterapijā, fizioterapijā, ortozēšanā, protozēšanā, uzturā, fizioterapijā, mākslas terapijā, rehabilitācijā, māszinībās, sabiedrības veselībā, sociālajā darbā, vecmātes profesijā, veselības sporta speciālista profesijā, veselības sportā, sabiedrības veselībā, sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem, supervīzijā, uzturzinātnē, veselības psiholoģijā, zobārstniecībā, zobu higiēnista profesijā. 

- sociālajās zinātnēs - politika un politiskajā komunikācijā.

- starptautiskajās attiecībās - Eiropas studijās, starptautiskajā biznesā un ilgtspējīgā ekonomikā, starptautiskajā mārketingā un reklāmā, starta uzņēmējdarbības vadībā, starptautiskajā biznesā un tiesībās, reģionālajā politikā un valsts pārvaldībā, starptautiskajā attiecībās un diplomātijā, starptautiskā mārketinga un biznesa vadībā, starptautiskā pārvaldība un diplomātijā, tiesību zinātnē, fotogrāfijā, multimediju komunikācijā, organizāciju un menedžmenta socioloģijā, psiholoģijā, sabiedriskajās attiecībās, žurnālistikā, komunikācijā un mediju studijās, sociālā antropoloģija, sociālo procesu analīze un vadība, stratēģiskajā un sabiedrisko attiecību vadībā.

Tieši šajā dienā, 31. martā, atklāja jauno Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas studiju un pētniecības centru Konsula ielā 21. Jaunā būve papildina Pārdaugavā izveidoto RSU studentu pilsētiņu un ir apjomīgākā un tehniski sarežģītākā ēka, kas tapusi augstskolas 70 gadu ilgajā vēsturē.

Tā nav tikai jauna ēka. Šis ir moderns pasaules līmeņa zinātnes centrs, kurā koncentrēties zināšanām un jaunām farmaceitiskām tehnoloģijām, lai palīdzētu izstrādāt inovatīvus risinājumus un radīt jaunas zāļu formas. Studentiem tās ir vēl nebijušas iespējas attīstībai.

Katru gad arī mūsu skola absolventi papildina RSU studentu rindas. Šis gads nebūs izņēmums.

Sagatavoja  PKK - Gunta Stūrmane

31.03.2023.

×