No prasmēm līdz profesijām

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 6. marts Rīgas 64. vidusskolas 6. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, jo skolā notika izziņas, radošo tehnoloģiju un profesiju iepazīšanas diena.  
Katra klase divas mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā.

Pirmajā  daļā bija saruna, diskusija: Vai Tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, karjera?
Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā, jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst. Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistari palīdzēja rast atbildes uz šiem jautājumiem un kopā ar izglītojamajiem mācījās, darbojās un pētīja jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.

Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūs iespējams iztikt nākotnē. Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, dizaineri, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir un būs par maz. Nodarbību laikā izglītojamie iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā – tika veikts radošs uzdevums, lai pārbaudītu savas spējas un prasmes. Notika savu nākotnes ieceru vizualizācija.
Radās pārliecība, ka vismaz daži no izglītojamjiem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar mehatronikas jomu. Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā.

Izglītojamo atsauksmes par pasākumu:
Man visvairāk patika pirmā nodarbība, jo tur ļoti interesanti stāstīja par karjeru. Es uzzināju par to kādas profesijas nākotnē būs aktuālas. Manas iegūtas atziņas ir tādas, ka jācenšas sevi pilnveidot vairākās jomās. (6.c)
Mans ieguvums, ka uzzināju par vēl nedzirdētām profesijām. (6.c)
Atziņas tādas, ka vajag darīt to, kas patīk. (6.c)
Sapratu, ka labāk saistīt nākotnes profesiju ar hobiju. (6.c)
Es ieguvu zināšanas par jaunām profesijām. (6.c)
Man radās doma kļūt par dizaineri. (6.c)
Es uzzināju daudz ko jaunu par karjeru un programmēšanu. (6.c)
Es uzzināju par jaunu profesiju - mehatroniķis. Mums par to daudz un izsmeļoši stāstīja. (6.c)
Lai veiksmīgi veidotu savu karjeru, ir jābūt daudzpusīgam. Sapratu, ka profesijas laika gaitā mainās. Lai veiksmīgi veidotu karjeru ir jāiegūst zināšanas vairākās jomās. (6.c)
Mans ieguvums ir tāds, ka es tagad zinu par ko varētu kļūt, tas mani ieinteresēja. (6.d)
Atziņa - dari to, kas tev patīk! (6.d)
Hobijs var kļūt par profesiju. (6.d)
Daudzas profesijas ir interesantas. (6.d)
Ieguvu zināšanas, kā izvēlēties karjeru. (6.d)
Es paplašināju zināšanas par karjeru. (6.d)
Uzzināju, ka daudz kas jādara, lai sasniegtu savu mērķi. (6.d)
Bez mācīšanās nevar apgūt vajadzīgās prasmes, lai iegūtu profesiju. (6.d)
Man patika, ka visu paskaidroja saprotami un jokojot. (6.d)
Pasākums bija lielisks! (6.d
)

 Sagatavoja PKK Gunta Stūrmane

×