“Kas jāzina par pieklājību un drošību”

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsta vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  2019. gada 28. martā 3.d, 4.a, b klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Kas jāzina par pieklājību un drošību”.

Tā bija interaktīva lekcija ar radošo darbnīcu, kuru vadīja personīgās izaugsmes trenere Kristīna Sprūdža.

Lektore stāstīja par drošību internetā, par publicēto datu pieejamību interneta vidē. Komentēja situācijas.

Skolēni izrādīja patiesu interesi par lekciju, jo temats ir bērniem ārkārtīgi aktuāls, saprotams un saistošs.

K. Sprūdža pastāstīja par pieaugušo cilvēku veiksmīgas karjeras iespējām, kas to ietekmē pozitīvi, kas - negatīvi. Tika skarta arī atkarības tēma, tās ietekme uz darba ieguves iespējām.

Tika apspriests dress code: skolā, pludmalē, viesībās, darbavietā.

Īpaši aizraujoša bija aktivitāte ar lidmašīnu locīšanu, kas kalpoja kā atgriezeniskā saite - skolēni dalījās spriedumos par lekcijā iegūtajām zināšanām, norādot interneta vides pozitīvo aspektu un resursus.

Paldies par interesanto, patiesi aktuālo nodarbību!

Sagatavoja PKK Inga Martuzāne

×