Karjeras pasākums "Tavs prasmju portfelis"

13. oktobrī 7. - 8. klasēm notika karjeras pasākums "Tavs prasmju portfelis".

Pasākuma mērķis bija veicināt radošumu, darbības plānošanas prasmes, plānu īstenošanas prasmes, pašvadības un sadarbības prasmes, pilnveidot prasmi prezentēt savu veikumu, sevi pasniegt.

Sagatavošanās procesā katra klase izlozēja vienu profesiju (dakteris, dārznieks, skroderis, pavārs, zvejnieks, frizieris, policists, ugunsdzēsējs, šoferis) un piemeklēja vai sacerēja, un iestudēja attiecīgu dziesmu, kurā ir pieminēta izlozētā profesija. (Popielas variants).

Klases uzdevums bija arī veidot grupas attiecīgu vizuālo tēlu (apģērbs, aksesuāri, izmantot profesijas atribūtus). Kā arī bija jāveido vizuāls plakāts, lai prezentētu profesiju.

Visu klašu izglītojamie bija ļoti centušies un priekšnesumi bija ļoti radoši, atraktīvi un interesanti. Tika demonstrētas dažādas prasmes. Žūrijai bija ļoti grūti izvērtēt labāko sniegumu, bet galvenais ieguvēji bija visi, kuri piedalījās, jo tika gūta jauna pieredze. 

8.c klase, kas pārstāvēja ugunsdzēsējus, tika apbalvota par izcilāko plakātu un labāko priekšnesumu. 

8.b klase ļoti labi atklāja dārznieka profesiju un uzteicams tas, ka priekšnesumā piedalījās gandrīz visi klases izglītojamie. 

8.a klases izglītojamie godam pārstāvēja policista profesiju, izmantojot autentisku formas tērpu. 

Ļoti pārdomāti, interesanti un labi priekšnesumi bija arī 7.b klasei (zvejnieks), 7.c klasei (pavārs), 7.c klasei (skroderis) un 8.d klasei (frizieris). Uz skatuves tika demonstrētas friziera prasmes un viens izglītojamais ieguva jaunu frizūru.

Tika apbalvota arī 7.a klase par informatīvāko ārsta profesijas plakātu un 7.d klase par oriģinālāko šoferīšu plakātu.

Zālē valdīja patīkama atmosfēra, neviltotas emocijas un prieks par labi paveiktu uzdevumu.

Arī skolas bibliotēkā ir pieejami materiāli, kā plānot savu karjeru, kā iepazīt profesijas un kā kļūt par apkārtējo atzīto līderi.

PKK Gunta Stūrmane

×