Karjeras nedēļa - Ielogojies nākotnē!

Pasākumu plāns 1. - 4. klasei

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam? 

Mērķa auditorija 

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona

Pirmdiena, 14.oktobris
Mājās un skolā
Izstāde- manu vecāku profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1.klašu skolēni- 124
Skolēni veic vecāku izpēti par viņu profesijām, veidojot šo profesiju kolāžas un vēlāk tās prezentējot klasē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- mana nākotnes profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
2.klašu skolēni- 144
Skolēni vāc informāciju par nākotnes profesiju, apkopo, prezentē un veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Pētniecības darbs- profesijas alfabētā un literatūrā
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.klašu skolēni- 147
Skolēni pēta mūsdienu un nākotnes profesijas, to atspoguļojumu literatūrā, veido profesiju nosaukumus uz  alfabēta pirmajiem burtiem, prezentē, veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- profesionāļa portfolio
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
4.klašu skolēni- 119
Skolēni veic izpēti par profesionāļa  ikdienu, vāc attēlus, fotogrāfijas, aprakstus, veido kolāžu un prezentē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
10.00
Ciemos pie Adriana māmiņas televīzijā
Dzelzavas iela 120 g
2.a klases skolēni- 28
Skolēni apskatīs LNT, TV 3, ziņu Bez tabu studijas un tiksies ar profesionāļiem.
Inga Martuzāne
8.15
Tikšanās ar Mariana māmiņu
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1.c klases skolēni- 31
Skolēni iepazīstas ar profesijām, kuras iesaistītas daudzveidīgās kosmētikas ražošanā.
Kristīne Jansone
8.30
Karjeras izglītības ekskursija
“Buļļu laivas”
3.b klases skolēni- 30
Iepazīšanās ar laivu un “sup” dēļu instruktora profesiju
Inga Kalniņa- Sauša
Otrdiena, 15.oktobris
Mājās un skolā
Izstāde- manu vecāku profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1. klašu skolēni
Skolēni veic vecāku izpēti par viņu profesijām, veidojot šo profesiju kolāžas un vēlāk tās prezentējot klasē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- mana nākotnes profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
2.klašu skolēni
Skolēni vāc informāciju par nākotnes profesiju, apkopo, prezentē un veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu uadzinātāji
Mājās un skolā
Pētniecības darbs- profesijas alfabētā un literatūrā
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.klašu skolēni
Skolēni pēta mūsdienu un nākotnes profesijas, to atspoguļojumu literatūrā, veido profesiju nosaukumus uz  alfabēta pirmajiem burtiem, prezentē, veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- profesionāļa portfolio
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
4.klašu skolēni
Skolēni veic izpēti par profesionāļa  ikdienu, vāc attēlus, fotogrāfijas, aprakstus, veido kolāžu un prezentē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
9.00
Vecāku viesošanās
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.b klases skolēni- 30
Iepazīšanās ar sniega motociklu un džipu instruktora profesiju
Inga Kalniņa- Sauša
11.55
Vecāku viesošanās
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.c klases skolēni- 29
Skolēni uzzina par kokapstrādi, kas notiek ar koku pēc tā nociršanas un darba specifiku
Inese Strauta
Trešdiena, 16.oktobris

Mājās un skolā

Izstāde- manu vecāku profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1.klašu skolēni
Skolēni veic vecāku izpēti par viņu profesijām, veidojot šo profesiju kolāžas un vēlāk tās prezentējot klasē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji

Mājās un skolā

Izstāde- mana nākotnes profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
2.klašu skolēni
Skolēni vāc informāciju par nākotnes profesiju, apkopo, prezentē un veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Pētniecības darbs- profesijas alfabētā un literatūrā
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.klašu skolēni
Skolēni pēta mūsdienu un nākotnes profesijas, to atspoguļojumu literatūrā, veido profesiju nosaukumus uz  alfabēta pirmajiem burtiem, prezentē, veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- profesionāļa portfolio
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
4.klašu skolēni
Skolēni veic izpēti par profesionāļa  ikdienu, vāc attēlus, fotogrāfijas, aprakstus, veido kolāžu un prezentē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
9.00
Tikšanās ar Kristera tēti
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1.c klases skolēni- 31
Skolēni iepazīstas ar IT iespējām un profesiju daudzveidību

10.30- 13.30
Karjeras izglītības  ekskursija uz Ādažu čipsiem
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
4.b klases skolēni- 29
Skolēni iepazīstas ar čipsu ražošanu un procesā iesaistītajām profesijām.
Elīna Frīdmane

9.00

Vecāku viesošanās
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.b klases skolēni- 30
Iepazīšanās ar viesu nama īpašnieci un viņas darbības sfēru
Inga Kalniņa- Sauša
Ceturtdiena, 17.oktobris
Mājās un skolā
Izstāde- manu vecāku profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1.klašu skolēni
Skolēni veic vecāku izpēti par viņu profesijām, veidojot šo profesiju kolāžas un vēlāk tās prezentējot klasē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- mana nākotnes profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
2.klašu skolēni
Skolēni vāc informāciju par nākotnes profesiju, apkopo, prezentē un veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Pētniecības darbs- profesijas alfabētā un literatūrā
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.klašu skolēni
Skolēni pēta mūsdienu un nākotnes profesijas, to atspoguļojumu literatūrā, veido profesiju nosaukumus uz  alfabēta pirmajiem burtiem, prezentē, veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- profesionāļa portfolio
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
4.klašu skolēni
Skolēni veic izpēti par profesionāļa  ikdienu, vāc attēlus, fotogrāfijas, aprakstus, veido kolāžu un prezentē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
10.50
Vecāku viesošanās
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.b klases skolēni- 30
Iepazīšanās ar ārsta profesiju
Inga Kalniņa- Sauša
10.00
Karjeras izglītības ekskursija
Latvijas Radio
3.c klases skolēni- 29
Iepazīšanās ar radio darbību, darbiniecēm, ikdienas rutīnu
Inese Strauta
Piektdiena, 18.oktobris
Mājās un skolā
Izstāde- manu vecāku profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
1.klašu skolēni
Skolēni veic vecāku izpēti par viņu profesijām, veidojot šo profesiju kolāžas un vēlāk tās prezentējot klasē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- mana nākotnes profesija
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
2.klašu skolēni
Skolēni vāc informāciju par profesiju, apkopo, prezentē, veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji

Mājās un skolā

Pētniecības darbs- profesijas alfabētā un literatūrā
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.klašu skolēni
Skolēni pēta mūsdienu un nākotnes profesijas, to atspoguļojumu literatūrā, veido profesiju nosaukumus uz  alfabēta pirmajiem burtiem, prezentē, veido izstādi.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
Mājās un skolā
Izstāde- profesionāļa portfolio
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
4.klašu skolēni
Skolēni veic izpēti par profesionāļa  ikdienu, vāc attēlus, fotogrāfijas, aprakstus, veido kolāžu un prezentē.
Inga Martuzāne
klašu audzinātāji
11.55
Tikšanās ar Annas māmiņu
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
2.a klases skolēni- 28
Nodarbību vada Annas māmiņa, skolēni iepazīstas ar profesiju- programmētājs.
Inga Martuzāne
11.55
Vecāku viesošanās
Rīgas 64. vidusskolas sākumskola
3.c klases skolēni- 29
Iepazīšanās ar zobu tehniķa profesiju, veicināt mutes higiēnu, stiprināt bērnu zināšanas par zobu pareizu kopšanu
Inese Strauta

                                                                                                                                                                                                              Plānu aizpildīja PKK Inga Martuzāne


Pasākumu plāns 5. - 12. klasei

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam? 

Mērķa auditorija 

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Ceturtdiena, 10.oktobris
15.30 -17.30
5.-6.kl. iepazīšanās un sadraudzības pasākums par tēmu “Profesijas.”
Skolas svētku zāle un 8 kabineti
5. un 6. kl. izglītojamie
6. kl. izglītojamie kopā ar kl. audz. ir sagatavojuši un novadīs 8 dažādus uzdevumus/aktivitātes astoņām 5.kl. skolēnu komandām (2 kom.no katras klases, katrā 10 dalībnieki). Uzdevumi būs saistībā ar profesijām (amata pienākumi, neparastās/retās profesijas utt.). 5.kl. skolēni uzstāsies ar priekšnesumiem par profesijām.
Lauma Sniķere, Ilze Paegle, Lilija Mihailova, Iluta Dalbiņa,  Liene Pauloviča, Gunita Gusta, Inese Puhova, Jana Strautmane
Piektdiena, 11.oktobris
15.00 - 17.00
 Pasākums. “Nākotnes profesijas”
Skolas svētku zāle un 7 kabineti
7. - 8. kl. izglītojamie
Katra klase izveido 12 min prezentāciju par izlozēto nākotnes profesiju (dalībnieku skaits grupā nav noteikts). Brīva formas izvēle (prezentācija, plakāts, skečs, mēmais šovs, profesijas pārstāvja pieaicināšana u.c.). Galvenais mērķis, lai klausītāji, noskatoties/paši piedaloties jūsu prezentācijā, rastu priekšstatu par konkrēto profesiju. Pārējie klases skolēni, kuri nepiedalās profesijas prezentēšanā, veido klausītāju grupu. Pasākums noritēs pa stacijām. Klausītāju grupas (kopumā 7) dosies no vienas stacijas uz otru, vērojot prezentācijas.
Gita Gaiduka, Pēteris Plakans, Gunta Stūrmane
Pirmdiena, 14.oktobris
14.okt.-18.okt. Izstāde  - Karjeras  attīstības atbalsts “Nākotnes profesijas”
Skolas bibliotēka
Visiem interesentiem
Tiek iekārtots izglītojošs stends karjeras atbalstam, kurā var uzzināt par populārākajām tuvākās nākotnes un darba tirgū pieprasītajām profesijām, kā plānot karjeru, kā izvēlēties piemērotāko skolu un citu vērtīgu informaciju.
Diāna Kociņa
8:15- 8:55
Mācību stunda – pilsētas plānotāji
14. kab.
11.b kl. izglītojamie
Par profesijas nozīmīgumu, aprakstu, pilsētas plānotāju darbu piemēri
Pēteris Ozols
9.00 – 9.40
Personības izaugsmes nodarbība
7.kab.
5.c klase
Nodarbībā skolēni formulē savas vērtības, intereses, sadarbojas, vingrinās pasniegt savu viedokli, uzklausīt.
Inese Puhova
10:00
Mācību stunda – pilsētas plānotāji
14. kab.
10.c kl. izglītojamie
Par profesijas nozīmīgumu, aprakstu, pilsētas plānotāju darbu piemēri.
Pēteris Ozols
11.25 – 12.05
Mācību stunda – pilsētas plānotāji
14. kab.
10.b kl. izglītojamie
Par profesijas nozīmīgumu, aprakstu, pilsētas plānotāju darbu piemēri.
Pēteris Ozols
9.00 - 9.40
Latviešu  valodas stunda
33. kab.
9.a kl. izglītojamie
Darba lapa ar uzdevumiem par īpašības vārda lietojumu. Teksts par empātijas nozīmi labam vadītājam.
Daina Kalēja
9.00 - 9.40
Klases stunda 6.b kl. “Izzūdošās profesijas un nākotnes profesijas”.
5. kab.
6.b kl. izglītojamie
Skolēni pāros izveidos divas profesiju grupas – viņuprāt, izzūdošās un nākotnes. Tad diskutēs ar klases biedriem. Noslēgumā noskatīsies 2 īsus video angļu val. par pētnieku skatījumu šajā jautājumā. Izdarīs secinājumus.
Ilze Paegle
9.00 – 9.40
“Esi dzejnieks – taisi no nekā” /O. Vācietis/
36. kab.
5.a kl. izglītojamie
Skolēni iepazīst dzejnieka profesijas īpatnības un ikdienu, un paši iejūtas šī profesijas pārstāvja vietā, rakstot akrostihu par tēmu “Dzeja”.
Gita Gaiduka -  literatūras skolotāja
11.30 – 12.05
Orientēšanās spēle
Skolas gaiteņos
5. klašu izglītojamie
Skolas gaiteņos izvietotas infografikas par karjeras tēmu. Skolēni saņem darba lapas ar jautājumiem, uz kuriem atbildes meklē infografikās.
Gita Gaiduka (PKK)
12.55 - 13.35
Konsultants, biznesa treneris
20. kab.
10.a izglītojamie
Biznesa treneris iepazīstinās ar savu ļoti neparasto nodarbošanos, kā tiek trenētas dažādas biznesā nepieciešamas prasmes, pastāstīs par savu darbu kā trenerim un demonstrēs kā notiek šīs nodarbības.
Agnija A. Rubļevska
13.45 -14.25
„Vēlos strādāt!”
31. kab.
8.a  kl. izglītojamie
Personāla atlases speciālists stāsta par to, kā sagatavoties darba intervijai; kā uzvesties un kā tas ietekmē indivīda profesionālo izaugsmi.
Raita Šūpola
9.00 – 9. 40
Klase stunda “Ko man devusi  šīs vasaras darba pieredze – plusi un mīnusi”
2. kab.
12.b kl. izglītojamie
Skolēni, kuri šovasar strādājuši, pastāstīs par savu darba pieredzi: darba tirgus prasības pēc speciālista šajā jomā, darba vieta, nepieciešamās darba iemaņas, darba apstākļi (kā tos vērtē), atalgojums, problēmas. Problēmu risinājumā tiks piedāvāts iesaistīties visiem skolēniem.
Valentīna Ņefjodova
8.15 - 8.55

Tulka un tulkotāja profesija tuvplānā

3. kab.
9.b kl. izglītojamie
Iegūs zināšanas, kādas prasmes nepieciešamas tulka vai tulkotāja profesijas apguvē.
Ilva Rūtenberga
10.40 - 11.20
3. kab.
9.a kl. izglītojamie
12.55 - 13.35
3. kab.
9.c kl. izglītojamie
10.40 - 11.20
Nākotnes profesija  - CNC operators
Skola
9.c kl. izglītojamie
Stāstījums par profesiju.
Lauris Oga

13.45 - 14.25

1 mācību stunda –

21. gadsimta profesijas.

13. kab.
10.a,b kl. izglītojamie
Iepazīstināt skolēnus ar profesiju pasaules daudzveidību un profesiju saturu.

Tatjana Titova - vācu valodas  skolotāja

14.30 – 15.55
2 mācību stundas –
21. gadsimta profesijas.
Manas stiprās un vājās puses.
Par ko es vēlos kļūt.
Valodu pase | Europass
13. kab.
8. a,b kl. izglītojamie
Personiskā identitāte. Palīdzēt apzināties savas intereses un spējas, kā tās ietekmē tālāko izglītību, un izprast sevis izzināšanas svarīgumu.

Tatjana Titova – vācu valodas  skolotāja

10.40 -11.20
Klases stunda “Nākotnes profesijas” 6.a klasei
34. kab.
6.a kl. izglītojamie
Līdz šim klases stundās esam pievērsušies karjeras jautājumiem, pētot savu vecāku profesijas, šobrīd tirgū pieprasītas profesijas, taču ciklu par karjeras izglītību noslēgsim, pētot un prognozējot, kādas profesijas būs nepieciešamas un pieprasītas nākotnē. Plānota diskusija klasē, radošie uzdevumi.
Lauma Muižniece
No 14.oktobra – 18.oktobrim
6. a, b, c,d kl. skolēnu radošo darbu “Mans profesiju žurnāls” izstāde.
2.stāva garais gaitenis
Izstāde aplūkojama visiem skolas skolēniem.
Radošo darbu “Mans profesiju žurnāls” izstāde. Sociālo zinību un vizuālās mākslas projekts. Katra 6. klases skolēna radīts žurnāls par savu izvēlēto profesiju, izzinot vēlmes kādas bija bērnudārzā, sākumskolā un tagad.
Inita Reimandova
Everita Luksa
Otrdiena, 15.oktobris
9.00-9.40
Mediju aģentūras vadītāja profesijas iepazīšana
20. kab
10.a kl. izglītojamie
Mediju aģentūras vadītājs iepazīstinās jauniešus ar savu darba ikdienu, kādas skolā apgūtas prasmes un zināšanas noder darbā, kāda izglītība pēc skolas nepieciešama šajā nozarē, sadarbība ar klientiem, reklāmu pasūtīšana un veidošana.
Agnija A. Rubļevska
11.30 – 12.05
Orientēšanās spēle
Skolas gaiteņos
6. klašu izglītojamie
Skolas gaiteņos izvietotas infografikas par karjeras tēmu. Skolēni saņem darba lapas ar jautājumiem, uz kuriem atbildes meklē infografikās.
Gita Gaiduka (PKK)
12.15 – 12.50
Orientēšanās spēle
Skolas gaiteņos
9. klašu izglītojamie
Skolas gaiteņos izvietotas infografikas par karjeras tēmu. Skolēni saņem darba lapas ar jautājumiem, uz kuriem atbildes meklē infografikās.
Gita Gaiduka
Pēteris Plakans (PKK)
9.00 – 9.40
Klases stunda
35. kab.
6.d kl. izglītojamie
5.-6.klašu sadraudzības pasākuma izvērtējums un 2 profesiju stāsti – arhitekts un šifrētājs. Stundā vairāk akcents uz to, ko nozīmē būt radošam šādās profesijās un kāda ir šādu profesiju nākotne.
Iluta Dalbiņa
9.30 - 11.30
„Tagadnes un nākotnes digitālo tehnoloģiju iespējas – vai es varu būt IT speciālists?”
Accenture Latvia Brīvības gatve 214, Rīga
8. a kl. izglītojamie
Iepazīšanās ar IT šodienu un nākotni. Programmēšana – mūsu nākotne.
Raita Šūpola – audzinātāja
Jānis Paksis - Accenture Latvia
15.15 - 15.55
Sarunu stunda – „Profesija – rakstnieks”
31. kab.
12.a lit.+ izglītojamie
Diskusija – radošās profesijas (vai rakstnieks ir nākotnes profesiju topā?)
Raita Šūpola
14.30 - 15.10
Diskusija „Ko darīt rīt?”
31. kab.
10.c psiholoģijas gr.
Diskusija – radošās profesijas (vai teātra mākslinieki ir nākotnes profesiju topā?)
Raita Šūpola
13.00 – 15.00
Profesionālā izglītība Rīgas Valsts tehnikumā (RVT)
RVT, Praktisko mācību centrs, Dārzciema ielā 70
9. klašu ieinteresētie izglītojamie
Iepazīstinās ar RVT piedāvātajām mācību iespējām. Apskatīt mācību telpas un mācību procesu poligrāfijas, iepakojumu dizaina, dzelzceļa u.tml. profesionālās izglītības nodaļās.
Pēteris Plakans
9.45 – 10.25
“Darbs, Hobijs, Karjera”

10.b kl. izglītojamie
Nākotnes profesijas izvēle, psiholoģiskie aspekti, izglītības ieguves iespējas.
Ingūna Strautiņa
 Māc. stundas laikā.
Projekta darbs angļu valodā
“Mans profils – CV”
1. kab.
10.c , 11.a un 11.b klases angļu valodas grupai
Veidosim savu CV angļu valodā
Ingūna Strautiņa
12.55.- 14.25
Nākotnes profesijas
6. kab.
12.a kl. izglītojamie
Uzdevumi par nākotnes profesijām: kuras būs pieprasītas un kuras izzudīs? Speciālistu viedokļi. (Leksikas uzdevumi – lasīšana, klausīšanās, diskusija).
Lilija Mihailova
14.30 – 15.10
Nākotnes profesijas
6. kab.
12.b kl. izglītojamie
Uzdevumi par nākotnes profesijām: kuras būs pieprasītas un kuras izzudīs? Speciālistu viedokļi. (Leksikas uzdevumi – lasīšana, klausīšanās, diskusija).
Lilija Mihailova
12.10 - 12.50

Profesiju nosaukumi vācu valodā

3. kab.
7.c kl. izglītojamie
Apgūs profesiju nosaukumus un tajās veiktos pienākumus.
Ilva Rūtenberga
13.45 - 14.25
3. kab.
7.d kl. izglītojamie
14.30 - 15.10
3. kab.
7.a,b kl. izglītojamie
10.00 - 14.00
Karjeras atbalsta interaktīvā diskusija “Ielogojies nākotnē”
RADISSON BLU LATVIJA
10.-12. kl. pārstāvji
Tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Diskusija par nākotnes izaicinājumiem.
Gunta Stūrmane
10.00
Iepazīšanās ar Organiskās sintēzes institūtu
Organiskās sintēzes institūtā, Aizkraukles iela 21
9. b kl. izglītojamie
Organiskās sintēzes institūts, tā darbības veidi. Karjeras iespējas
  Lauris Oga - audzinātājs, Diana Lapinska (Fēliksa Lapinska mamma)
9.00 - 9.40
10.40 -11.20
2 mācību stundas –
21. gadsimta profesijas.
Manas stiprās un vājās puses.
Par ko es vēlos kļūt.
Valodu pase | Europass
13. kab.
8.c kl. izglītojamie

Personiskā identitāte. Palīdzēt apzināties savas intereses un spējas, kā tās ietekmē tālāko izglītību, un izprast sevis izzināšanas svarīgumu.

 Tatjana Titova - vācu valodas  skolotāja
13.45 – 14.25
Gēnu Mainītājs,
Organiskās sintēzes speciālists
14. kab.
7.a kl. izglītojamie
Profesijas pārstāvis – viesis – gēnu sistēmu zinātnieks no Organiskās Sintēzes institūta.
Pēteris Ozols
14.30 - 15.10
Tikšanās ar Miglaboards izveidotāju un īpašnieku Tomasu Miglu
23. kab.
11.c kl. izglītojamie
Tikšanās ar jauno uzņēmēju, kas ražo Latvijā veidotus, augstas kvalitātes longborda dēļus.
 Dāvis Kaniševskis
Trešdiena, 16.oktobris
13.00
Ekskursija ar lekciju
SIA integrētās audzēšanas skola
10.d kl. izglītojamie
Iepazīšanās ar profesijām, kas saistītas ar lauksaimniecību Latvijā. Praktiskā darbošanās un viktorīna.
Ligita Skunstiņa

8.15 - 9.00

Klases stunda.
 “Dzīvei gatavs”
Accenture Latvia vieslekcija
30. kab.
7.b kl. izglītojamie
Dizaina domāšanas principi. Iepazīšanās ar IT šodienu un nākotni.
Gunta Stūrmane
8.15 – 8.55
“Esi dzejnieks – taisi no nekā” /O. Vācietis/
31. kab.
5.c kl. izglītojamie
Skolēni iepazīst dzejnieka profesijas īpatnības un ikdienu, un paši iejūtas šī profesijas pārstāvja vietā, rakstot akrostihu par tēmu “Dzeja”.
Gita Gaiduka -  literatūras skolotāja
11.30 – 12.05
Orientēšanās spēle
Skolas gaiteņos
7. klašu izglītojamie
Skolas gaiteņos izvietotas infografikas par karjeras tēmu. Skolēni saņem darba lapas ar jautājumiem, uz kuriem atbildes meklē infografikās.
Gita Gaiduka (PKK)

12:00 - 14:00

Profesionālā izglītība Rīgas Tehniskajā koledžā (RTK)
RTK, Lēdmanes ielas 3 telpas
9. klašu  interesentiem
Iepazīstinās ar RTK piedāvātajām mācību iespējām. Apskatīt mācību telpas un mācību procesu automehānikas, mašīnbūves u.tml. profesionālās izglītības nodaļās
Pēteris Plakans

11:00 - 15:00

Profesionālā izglītība Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT)
RTRIT Nīcgales ielas 26 telpās
9. klašu interesentiem
Iepazīstinās ar RTK piedāvātajām mācību iespējām. Apskatīt mācību telpas un mācību procesu ēdināšanas pakalpojumu u.tml. profesionālās izglītības nodaļās. Prakse.lv konsultācijas.
Pēteris Plakans, pavadīs uz norises vietu Daina Kalēja

13.00 - 15.00

Ekskursija uzņēmumā Schneider Electric
Krustpils ielā 35A, Rīga
9. klašu interesentiem (līdz 15)
Iepazīšanās ar inženierzinātnēm saistītām profesijām ražošanas uzņēmumā.
Inese Grišāne
10.40 – 11.20
Klases stunda veltīta karjerai
6. kab.
6.c kl. izglītojamie
Skolēniem uz šo stundu ticis uzdots mājasdarbs – nointervēt savus vecākus par viņu profesijām. Skolēni apkopos informāciju, piedalīsies sagavotajās aktivitātēs un diskusijā par profesijām. Tiks spēlēta Kahoot spēle, kurā būs jautājumi par dažādām profesijām.
Lilija Mihailova
13.00
Āgenskalna tirgus
Āgenskalns
7.c kl. izglītojamie
Pārstāvētās profesijas: pasākumu organizators, tirdzniecības koordinators, direktors. Nodarbība lekcijas un praktisko nodarbību formātā.
Kristīne Gaigala

9.00 – 10.25

Diskusija ‘Pieprasītākās nākotnes profesijas’
35. kab.
12.c kl. izglītojamie
Diskusijas laikā tiks noskaidrotas pieprasītākās nākotnes profesijas. Skolēni pirms tam būs veikuši informācijas izpēti. Tiks apspriestas profesijas, kuras nākotnē izzudīs vai arī kļūs mazāk pieprasītas.
Nensija Eglīte - angļu val. sk.
11.25 - 12.05
13.45 - 14.25
Diskusija ‘Pieprasītākās prasmes un rakstura īpašības nākotnes darba ņēmējiem’
40. kab.
11.a un 11.b kl. izglītojamie
Skolēni runās par pamatprasmēm, kuras ir nepieciešamas, lai iegūtu darbu un prognozēs iespējamās pamatprasmes nākotnes darba ņēmējiem.
Nensija Eglīte - angļu val. sk.
15.15 – 15.55
Nākotnes profesijas
6. kab.
12.b kl. izglītojamie
Uzdevumi par nākotnes profesijām: kuras būs pieprasītas un kuras izzudīs? Speciālistu viedokļi. (Leksikas uzdevumi – lasīšana, klausīšanās, diskusija).
Lilija Mihailova

14.30 – 15.10

Klases stunda.
 “Karjeras iespējas”
19. kab.
10.c kl. izglītojamie
Ideālās karjeras meklējumi, aptauja, vizualizācija.
Baiba Rudzīte

13.30 - 15.00

Ieskats aviācijas nozares profesijās

“air Baltic” mācību centrs, Pilotu iela 6, Rīga

7.d kl. izglītojamie

Iegūs priekšstatu par profesijām aviācijas nozarē un iespēju tajās iejusties, izmantojot simulatorus.

Ilva Rūtenberga
8.15 – 8.55
Nākotnes profesija  - CNC operators
Skola
9.b kl. izglītojamie
Stāstījums par profesiju.
Lauris Oga
10.40 – 11.20
Mana personīgā pieredze karjeras izvēlē
Skola
9.b kl. izglītojamie
Mana personīgā pieredze karjeras izvēlē.
Lauris Oga
14.30 - 15.10 15.15 - 15.55
Mācību stunda – pilsētas plānotāji
14. kab.
11.c kl. izglītojamie
10.a kl. izglītojamie
Par profesijas nozīmīgumu, aprakstu, pilsētas plānotāju darbu piemēri.
Pēteris Ozols

11.25 - 12.05

Latviešu valodas stunda
34. kab.
9.b kl. izglītojamie
Latviešu valodas stunda, kurā ar valodas uzdevumu palīdzību apskatīsim dažādu profesiju pārstāvju ikdienu, atkārtosim veiksmīgas intervijas pamatnosacījumus, kā arī noskaidrosim, kādas īpašības un prasmes būs nepieciešamas darba tirgū nākotnē.
Lauma Muižniece
9.40 – 10.25
Vecāku stāsts par savu profesiju un tās nākotnes iespējām.
25. kab.
8.b kl. izglītojamie
Mārtiņš Kundziņš ir jurists, un šī profesija vienmēr būs aktuāla un vajadzīga. Viņš iepazīstinās skolēnus ar sava darba ikdienu un aizskars virzienus, kādos nākotnē šī profesija attīstīsies.
Līga Zaķe
10.40 – 11.20
Vēsturnieks kā nākotnes profesija.
17. kab.
7.b kl. izglītojamie + interesenti
Es un mana kursa biedrene Alise stāstīsim par interesantajām studijām LU Vēstures un filozofijas fakultātē, par iespējām, kur tālāk vēsturnieks var strādāt un ko dzīvē darīt ar vēsturnieka izglītību.
Alise sīkāk pastāstīs par arheoloģijas nozari.
Viesturs Berkmani - vēstures skolotājs

8.15 – 9.00

Tikšanās ar gleznotāju
7. kab.
5.b kl. izglītojamie
5.b klases skolnieces Jetes Vegneres vecmāmiņas stāstījums – lekcija par gleznotāja profesiju.
Inita Reimandova
13.00
Ekskursija uz uzņēmumu “Mintos”
Skanstes 50, Rīga
12.c kl. izglītojamie
Iepazīties ar digitālās vides tirgu. Investīcijas, depozīti. Peļņas iespējas investējot reālos uzņēmumos. Kā veidojas biznesa inkubators.
 Edgars Zīverts,
Andrejs Abriciks Minots
11.30  
Mūsu vecāku profesijas
Nacionālais teātris
9.a  kl. interesentu grupa
Iepazīšanās ar aktiera profesiju.
Daina Kalēja
12.00
Mūsu vecāku profesijas
Zigfrīda Annas Meierovica būlvāris 2, Jēkaba iela 30, Rīga (Vecrīga)
9.a kl. interesentu grupa
Apmeklēt būvlaukumu, kur notiek viesnīcas būvniecības darbi. Iepazīšanās ar celtnieka profesiju.
Daina Kalēja
Ceturtdiena, 17.oktobris
12.10 - 12.50
Angļu valoda 8.b klasei. Stundas tēma “Lidosta”.
5. kab.
8.b kl. izglītojamie
Stundas tēmas ietvaros skolēni iepazīsies ar  lidostas darbinieku pienākumiem - "What is the job of the duty officer of Qatar Airways?", iemācīsies un praktizēs leksiku angļu valodā saistībā ar tiem.
Ilze Paegle
12.55 - 13.35
Klases stunda
37.kab.
5.d kl. izglītojamie
Profesija - ārsts. Kas nepieciešams, kādi priekšmeti jāapgūst, lai kļūtu par ārstu? Dakrete - E.Skuja.
Jana Strautmane
9.00 – 9.40
Vieslekcija „Nākotnes darba tirgus”
4. kab.
11.c kl. izglītojamie
Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, apgūs tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēs par dažādām prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tiks pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas.
Inga Bule
9.00 – 9.40
“Esi dzejnieks – taisi no nekā” /O. Vācietis/
32. kab.
5.d kl. izglītojamie
Skolēni iepazīst dzejnieka profesijas īpatnības un ikdienu, un paši iejūtas šī profesijas pārstāvja vietā, rakstot akrostihu par tēmu “Dzeja.”
Gita Gaiduka  - literatūras skolotāja
11.30 – 12.05
Orientēšanās spēle
Skolas gaiteņos
8. kl. izglītojamie
Skolas gaiteņos izvietotas infografikas par karjeras tēmu. Skolēni saņem darba lapas ar jautājumiem, uz kuriem atbildes meklē infografikās.
Gita Gaiduka (PKK)
13.45 - 14.25
Diskusija „Nākotne+ karjera=?”
31.kab.
12.c psiholoģijas gr. izglītojamie
Diskusija, kuras laikā skolēni mēģina iztēloties, kas ar viņiem būs pēc 5, 10, 15 gadiem. Pārdomas – kas svarīgāks: karjera vai privātā dzīve.
Raita Šūpola
11.25 – 12.05
Profesijas, kas saistītas ar datorgrafiku
29.k.
11.c kl. izglītojamie
Runāsim par datorgrafiku, par dažādām iespējām profesiju izvēlē- maketētājs, WEB dizainers, rasētājs utt.
Jānis Aizupietis - informātikas skolotājs
12.55 – 13.35
Profesijas, kas saistītas ar datorgrafiku
29.k.
11.a kl. izglītojamie
Runāsim par datorgrafiku, par dažādām iespējām profesiju izvēlē- maketētājs, WEB dizainers, rasētājs utt.
Jānis Aizupietis - informātikas skolotājs
14.30 – 15.10
Profesijas, kas saistītas ar datorgrafiku
29. kab.
11.b kl. izglītojamie
Runāsim par datorgrafiku, par dažādām iespējām profesiju izvēlē- maketētājs, WEB dizainers, rasētājs utt.
Jānis Aizupietis - informātikas skolotājs
9.45 – 10.25
10.40 – 11.20

2 mācību stundas –

21. gadsimta profesijas.

Nepieciešamās iemaņas, prasmes un zināšanas veiksmīgās karjeras veidošanai.

Valodu pase  Europass

3. kab.
10.c,d kl. izglītojamie
Iepazīstināt skolēnus ar profesiju pasaules daudzveidību un profesiju saturu.
Izprast karjeras plānošanas procesu un tā nozīmi.

Tatjana Titova - vācu valodas  skolotāja

14.30 - 15.10

Latviešu valodas stunda
34. kab.
9.c kl. izglītojamie
Latviešu valodas stunda, kurā ar valodas uzdevumu palīdzību apskatīsim dažādu profesiju pārstāvju ikdienu, atkārtosim veiksmīgas intervijas pamatnosacījumus, kā arī noskaidrosim, kādas īpašības un prasmes būs nepieciešamas darba tirgū nākotnē.
Lauma Muižniece
14.30 -  15.10
Nākotnes profesijas
36. kab.
5.b kl. izglītojamie
Spēle par profesijām, kuras šobrīd vēl neeksistē.
Gunita Gusta  
Piektdiena, 18.oktobris
13.45 – 14.25
  Klases stunda.
Dzīvei gatavs - Swedbank - vieslekcija
30. kab.
11.a kl. izglītojamie
Iejūtoties bankas kredītkomitejas speciālistu lomās, stundas laikā skolēni apgūs tematu par aizņēmumu veidiem un izzinās kreditēšanas procesa principus, kā arī noskaidros – vai un kā pats aizņēmējs var ietekmēt finansēšanas nosacījumus. Skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veiks aprēķinus, izvērtēs situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu.
Gunta Stūrmane

10.40 - 11.20

Klases stunda
21. kab.
5.a.kl. izglītojamie
Diskusija par šī brīža populārākajām profesijām un bērnu fantāzijas par nākotnes gan savām profesijām, gan vispārīgi par nākotnes profesijām, kādas tās varētu būt.
Liene Pauloviča
14.30 - 15.10
Diskusija „Nākotne+ karjera=?”
31. kab.
11.b psiholoģijas gr. izglītojamie
Diskusija, kuras laikā skolēni mēģina iztēloties, kas ar viņiem būs pēc 5, 10, 15 gadiem. Pārdomas – kas svarīgāks: karjera vai privātā dzīve.
Raita Šūpola
10.00 - 13.00
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (RDMV)
RDMV K. Valdemāra iela 139 telpās
9. klašu interesenti
Iepazīstinās ar RTK piedāvātajām mācību iespējām. Apskatīt mācību telpas un mācību procesu interjera dizaina, metāla dizaina u.tml. mākslas profesionālās izglītības nodaļās.
Pēteris Plakans
14.30  - 15.10

Darba un izglītošanās iespējas pēc skolas absolvēšanas

3. kab.
12.a,b,c kl. izglītojamie
Iepazīsies ar vāciski runājošo zemju jauniešu izglītības un darba iespējām pēc skolas absolvēšanas, diskutēs par to plusiem un mīnusiem.
Ilva Rūtenberga
12.50 - 15.00
Karjeras iespēju diena LU
LU Akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1
11.b kl. izglītojamie
Prezentāciju par studijām Latvijas Universitātē (Zinātņu māja); ekskursija pa Dabaszinātņu akadēmisko centru.
Maija Kārkliņa
12.55 - 13.35
Mācību stunda – pilsētas plānotāji
14. kab.
11.a kl. izglītojamie
Par profesijas nozīmīgumu, aprakstu, pilsētas plānotāju darbu piemēri
Pēteris Ozols
13.00
"Karjeras iespēju diena”
Latvijas Universitāte
11.c kl. izglītojamie
Iespēja iepazīties ar darba devēju piedāvājumu.
Dāvis Kaniševskis
9.00 - 9.40
Klases stunda
33. kab.
9.a kl. izglītojamie
Empātija kā laba vadītāja īpašība.
Daina Kalēja

 04.10.2019.     Pielaiko profesiju -  “Es būšu skolotājs!” 11.a klase. Iejūtas skolotāja lomā vadot stundas sākumskolas izglītojamajiem. G. Stūrmane

 07.10. 2019. “ Izvēlies militāro dienestu!” -  Tikšanas ar NBS rekrutēšanas un atlases centra pārstāvjiem par dienesta iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos un valsts apmaksātām studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. G. Stūrmane                                                                                                                                                                                           Plānu apkopoja PKK - Gunta Stūrmane

×