Karjeras nedēļa 2021 sākumskolā

11.  - 15. oktobris

Šogad Karjeras nedēļas sauklis “IKT tavai karjerai”, kas veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares iepazīšanai.

Sākumskolas skolēni aktīvi domāja, diskutēja ar skolotājiem un vecākiem par tehnoloģiju nozīmi ikdienā, karjerā un ikvienā profesijā.

Rezultātā tapa radošo darbu izstāde, kurā atspoguļojas 1. - 4. klašu skolēnu izpratne par plašo profesiju pasauli un IKT nozīmi tajā.

PKK Inga Martuzāne

×