Karjeras nedeļa 2021

Karjeras nedēļa “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai” aizvadīta, iepazīstot tuvāk IKT nozari un domājot par tehnoloģiju nozīmi mūsu dzīvē un karjerā. 

Diskusijās jauniešiem bija iespēja iepazīties ar nozares profesionāļiem, bija iespēja pašiem praktiski izmēģināt savas prasmes programmēšanā un daudzās mācību stundās uzzināt par tehnoloģiju nozīmi visdažādākajās profesijās. 

Arī vecākiem diskusija rosināja aizdomāties par to, kāda nozīme IKT ir viņu un viņu bērnu dzīvē. Apjaust to, ka ne vienmēr tehnoloģijas ir bieds ģimenē, jo bērni ar tām pārāk aizraujas, bet deva ierosmi, kā tās sapratīgi izmantot, lai attīstītu bērnu spējas un talantus.

9.b klases izglītojamajiem bija iespēja tikties ar mediju grupas īpašnieci Ilzi Dubrovsku nodarbībā “IKT izmantošana Eiropas hitu radio.” Uzzināt par “EHR media group” un profesiju daudzveidību tajā. IKT prasmju nozīme darba vidē, personāla atlasi, nepieciešamajām prasmēm un personīgajām īpašībām, kas tiek ņemtas vērā, izraugoties darbiniekus. 

Tika stāstīts arī par jauniešu iespējām iesaistīties dažādu projektu veidošanā, izmantojot Tik Tok platformu. Noslēgumā notika arī neliels konkursiņš. Uzvarētājs saņēma lielisku dāvanu džemperi ar logo, par ko bija bezgala priecīgs.

12. klašu izglītojamajiem bija iespēja tikties ar starptautiskā mācību un konsultatīvā centra “Kalba” pārstāvi Annu Strodi. Lektore uzsvēra, ka studiju izvēle nav vienreizēja darbība, bet gan process, kurā ir jāplāno konkrētas darbības, kas novedīs pie mērķa. Svarīgi ir sevi pazīt un saprast, kas patīk, kas padodas, kas interesē. Iespējas ir milzīgas. 

Latvijā 500 studiju programmas, 40 000 specializācijas pasaulē, 8000 bakalaura programmas pasaulē. Svarīgs jautājums, ko es gribu studēt, tad seko jautājums, kur es gribu studēt. Izglītojamie tika iepazīstināti ar studiju iespējām dažādās valstīs. Tika nosauktas arī ārzemju augstskolas, kur vislabāk studēt IKT programmas. Nobeigumā lektore uzsvēra, ka pēc studijām gaidām visus atpakaļ Latvijā.

Iepazīšanās ar IKT nebeidzas vienā nedēļā, darbs turpinās un 7. - 8. klašu izglītojamie ir iesaistījušies projektā “IKT izmantošana dažādās jomās.” Tiek gatavotas kolāžas un prezentācijas par IKT izmantošanu izglītībā, uzņēmējdarbībā, tirdzniecībā, lauksaimniecība, medicīnā utt. Pēc mājsēdes atcelšanas skolā tiks veidota izstāde un notiks prezentācijas.

Informāciju un materiālus var iegūt arī skolas bibliotēkā, kur ir izveidota izstāde "IKT - palīgs bērniem un jauniešiem veidoties par vispusīgām personībām."

Tā ir tikai neliela daļiņa no tā ko paveicām šajā nedēļā. Zemāk ir redzama tabula ar notikušajiem pasākumiem un novadītajām stundām.

Vēlos teikt milzīgu paldies visiem pedagogiem, bibliotekārēm, pieaicinātiem lektoriem un vecākiem, kuri iesaistījās karjeras nedēļas norisē.
PKK - Gunta Stūrmane

Apskatīt - Karjeras nedēļas 2021 notikušie pasākumi


Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās.

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. katru gadu Karjeras nedēļas laikā ir speciāli sagatavota pasākumu programma.

Tās laikā jauniešiem ir iespēja:

- iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,

- tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,

- apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

2021. gadā karjeras nedēļa norisināsies no 11. - 15. oktobrim.

Karjeras nedēļas tēma: “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.”


×