Karjeras nedēļa 2019

No 14.- 18. oktobrim valstī norisinājās karjeras nedēļa, kuras tēma šajā gada bija “Nākotnes profesijas” ar saukli “Ielogojies nākotnē!”.
Mūsu skolā “Karjeras nedēļa” ir pārvērtusies par “Karjeras mēnesi.”

Aktivitātes jau aizsākās 7. oktobrī, kad skolā viesojās NBS pārstāvji, kuri vidusskolēniem stāstīja par militāro karjeru un iespējām studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. 10. oktobrī bija karjeras pasākums 5.- 6. klasēm ”Profesijas”, 11. oktobrī 7.- 8. klasēm pasākums “Nākotnes profesijas.”

Pasākumiem bagāta un daudzveidīga bija “Karjeras nedēļa,” kuras laikā 5.-12. klašu izglītojamajiem notika 89 dažādas aktivitātes. 9. klašu izglītojamie apmeklēja dažādas mācību iestādes, kā RVT, RTK, RTRIT, RDMV. 

Kopumā 16 reizes izglītojamie devās ārpus skolas uz dažādām iestādēm un uzņēmumiem.
Karjeras nedēļas norisē tika iesaistīti klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, izglītojamo vecāki, absolventi, pieaicinātie  speciālisti, “ Dzīvei gatavs” vieslektori, savas jomas profesionāļi.

Karjeras pasākumi turpinās arī pēc brīvlaika. 28. oktobrī 12.b klases izglītojamajiem bija tikšanās ar “KALBA” pārstāvi Santu Krievani - “Karjeras izglītība un studijas”- par mērķu izvirzīšanu un studiju iespējām ārzemēs (1. novembrī tikšanās ieplānota arī 12.a un 12.c klasei), bet 29. oktobrī  skolas absolventi Elvis Kalnbērziņš un Māris Ginters 11. klašu izglītojamos iepazīstināja ar studiju iespējām RSU.  
RSU pasniedzējs Māris Ginters interesentiem novadīja arī nodarbību “Politiskā elite.”


Visu mēnesi skolas bibliotēkā var iepazīties ar paplašināto un informācijas bagāto stendu karjeras attīstības atbalstam.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi turpinās un turpināsies arī visa mācību gada garumā.
Ieguvēji neapšaubāmi ir un būs visi izglītojamie.

PKK komanda saka milzīgu, PALDIES, visiem karjeras pasākumos iesaistītajiem, atsaucīgajiem un atbalstītājiem. Strādājam un domājam par jauno paaudzi nākotnes vārdā!


Teksts - PKK Gunta Stūrmane


Karjeras nedēļas ietvaros 9.klases izglītojamajiem bija iespēja apmeklēt dažāda veida profesionālās izglītības iestādēs, lai iepazītos ar darba vidi, redzēt mācību procesu un iespēju apgūt profesiju pēc pamatizglītības iegūšanas.

9.klašu skolēni viesojās Rīgas Valsts tehnikumā, kur iepazinās ar dažādām inženierterhniskām profesijām, kā virpotājs, atslēdznieks, metāla un koka apstrādes speciālists. Bija iespēja apskatīt dzelceļa lokomotīves simulāciju un pašiem iepazīties ar poligrāfista profesiju un spiedes tehnikā izveidot savu darbu.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā bija iespējams iepazīties ar dažādām profesijām, kuras saistās ar ēdināšanu. Pašiem bija iespēja veidot smalkmaizītes, kuras pēc tam varēja degustēt.

Rīgas Tehniskajā koledžā tikām iepazīstināti ar automehāniķa, elektriķa un citām tehniskām profesijām. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar jaunajām iekārtām un mācību procesu klātienē.

Nedēļas noslēgumā lielu interesi izraisīja mākslas un dizaina profesijas Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kur iepazinās ar metāla, stikla, ādas, interjera un citām dizaina profesijām. Varēja apskatīt dažādas tehniskās iekārtas, ar kurām veidot mākslas darbus.

Skolēnu domas par pasākumu:
Tā kā es pati interesējos par dažādiem mākslas novirzieniem, bija noderīgi redzēt reālo mācību procesu.
Es noteikti nenožēloju aizbraukšanu, jo tagad profesionālā skola ir viens no variantiem, ko izvēlēties nākotnē.
Apmeklētā skola bija aizraujoša un ieinteresējoša pat tiem, kas ekskursijā devās bez noteikta mērķa ko uzzināt vai izpētīt.


Teksts - Pēteris Plakans

×