Karjeras nedēļa

KARJERAS NEDĒĻA 2018 “BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!”

2018. gada 8. - 12. oktobris

 Skolas pasākumu plāns  

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam? 

Mērķa auditorija 

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 8.oktobris
9.00 - 15.00
“ Ražots Latvijā 4”
Jelgavas “Karameļu darbnīca”
8.a,b,c kl. skolēni
Izglītojamie uzzinās kas nepieciešams, lai izveidotu plaukstošu uzņēmumu. Iepazīsies ar  karameļu ražošanā iesaistītajām profesijām.
G. Stūrmane,
I. Stūrmane - Siļutina
10.50 - 11.30
  „Profesijas”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 317.k
1.a kl. skolēni
Radošā darbā skolēni izzina profesiju daudzveidību un pēta savas nākotnes iespējas.
I. Martuzāne
11.55 - 12.35
 „Manu vecāku profesijas”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 209.k.
1.e kl. skolēni
Bērni stāsta un prezentē iepriekš sagatavotu mājas darbu par savu vecāku profesijām un nodarbošanos.
I. Ruduka
11.55 - 12.35
 „Profesiju plakāta veidošana”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 120.k.
2.b kl. skolēni
Skolēni iepriekš sadaloties grupās, veidos plakātus par to, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas viņu interesējošajām profesijām, profesiju plusi un mīnusi.
I. Kalniņa- Sauša
11.55 - 12.35
„Par ko es vēlos kļūt?”
Rīgas 64. vsk. sākumsk.
2.c kl. skolēni
Tematiska stunda par dažādām profesijām. Viktorīna.
I. Strauta
11.55 - 12.35
Vecāku lekcija
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 215.k.
3.c kl. skolēni
Viss par un ap kokapstrādes profesiju un pārdošanas menedžmentu.
L. Timbra
9.00 - 9.40
Dzimtas profesijas – vai es kādu no tām turpināšu?
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
7.a kl. skolēni
Uzzināt un izzināt savas dzimtas pārstāvju profesijas – kura no tām turpinās nākamajās paaudzēs; vai es vēlos turpināt kādu no savas dzimtas pārstāvju profesijām?
R. Šūpola
9.45 - 10.25
Skolas mācību process – manas nākotnes profesionālās izvēles iespēja.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
11.a kl. skolēni
Kā skolas mācību procesā iespējams iegūt prasmes, iemaņas savai nākotnes profesijai?
Latviešu val., lit. skolotāja R. Šūpola
12.40 - 13.20
Skolas mācību process – manas nākotnes profesionālās izvēles iespēja.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
7.b kl. skolēni
Kā skolas mācību procesā iespējams iegūt prasmes, iemaņas savai nākotnes profesijai?
Latviešu val., lit. skolotāja R. Šūpola

 

Izstāde.
Rīgas 64. vsk. bibliotēkā
Visiem interesentiem
Izstāde  - " Es - daļa no nākotnes... Es daļa no Latvijas...Es izvēlos savu nākotni Latvijā".
D. Kociņa, I. Krieviņa

 

Karjeras stunda.
Rīgas 64. sk. 22. kab.
5.b kl. skolēni
Radošas personības iezīmes un attīstīšanas veidi kā karjeras pamats.
Latviešu val., lit. skolotāja A. Čoiča
Otrdiena, 9.oktobris
8.15 - 8.55
 „Mana sapņu profesija”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 317.k.
1.a kl. skolēni
Skolēni zīmē par ko vēlas kļūt, kad izaugs lieli.
G. Lauzne
8.15 - 8.55
„Veselīgs uzturs”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 121.k.
2.c kl. skolēni
Tematiska stunda, kurā uztura speciālists iepazīstina bērnus ar veselīgu uzturu, pastāsta, kāds ir uztura speciālista darbs. Veselīga ēdiena gatavošana.
I. Strauta
8.15 - 8.55
Raksturs un profesija.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
10.c kl. psiholoģijas gr. skolēni
Profesionālās kompetences indivīda rakstura iezīmju kontekstā.
Psiholoģijas skolotāja R. Šūpola
13.45 - 14.25
Skolas mācību process – manas nākotnes profesionālās izvēles iespēja.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
7.c kl. skolēni
Kā skolas mācību procesā iespējams iegūt prasmes, iemaņas savai nākotnes profesijai?
Latviešu val., lit. skolotāja R. Šūpola
14.30 - 15.10
Raksturs un profesija.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
12.b kl. psiholoģijas gr. skolēni
Profesionālās kompetences indivīda rakstura iezīmju kontekstā.
Psiholoģijas skolotāja R. Šūpola

Karjeras stunda.
Rīgas 64. sk. 22. kab.
10.a,c; 11.c kl. skolēni
Radošas personības iezīmes un attīstīšanas veidi kā karjeras pamats.
Latviešu val., lit. skolotāja A. Čoiča
13.45 - 14.25
Klases stunda - metodikas aprobācija - “ Izglītības iespēju Latvijā virtuālā pētniecība ”
Rīgas 64. vsk. 29. kab.
10.a kl. skolēni
Skolēni praktiski darbojoties  atklās pieejamos interneta resursus tālākās izglītības Latvijā  iespēju izpētei.
G. Stūrmane
Trešdiena, 10.oktobris

11.55 - 12.35

 „Mana sapņu profesija”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 318.k.
1.d kl. skolēni
Skolēni zīmē par ko vēlas kļūt, kad izaugs lieli.
G. Lauzne

9.00

Mācību ekskursija „Iepazīstam profesijas”
SIA „VISMA Enterprise” Informācijas tehnoloģiju uzņēmums.
Sporta iela 11
1.e kl. skolēni
Bērni ekskursijas laikā tiks iepazīstināti ar vienu no jaunākajiem un modernākajiem  starptautiskajiem uzņēmumiem. SIA „VISMA Enterprise”. Kopā ar uzņēmuma speciālisti iepazīsim un izzināsim dažādas profesijas:
Grāmatvedis
Pārdošanas vadītājs
Projektu vadītājs
Klientu konsultants
Programmētāji
Sistēmu analītiķis
Testētājs
Personāla vadītājs
Mārketinga speciālists
u. c., kas apvienojas vienā lielā uzņēmumā. Bērniem būs iespējas ielūkoties arī ārzemju speciālistu darbā un novērot darba procesu modernā darba vidē.
I. Ruduka
10.50 - 11.30
„Profesijas”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 122.k.
2.d kl. skolēni
Skolēni raksturo dažādas profesijas, skatās video un pilda darba lapas.
I. Ābelīte- Goluba
11.55 - 12.35
„Kas ir bitenieks”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 121.k.
2.c kl. skolēni
Bērni tiek iepazīstināti ar bitenieka arodu.
I. Strauta
11.55 - 12.35
Vecāku lekcija
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 214.k.
4.b kl. skolēni
Bērni tiek iepazīstināti ar Riharda mammas profesiju.
A. Līne
14.30 - 15.10
Tikšanās ar KALBA pārstāvjiem.
Rīgas 64. vsk. 22. kab.
12.a kl. skolēni
Iepazīšanas ar studiju iespējām ārzemēs.
G. Stūrmane

 

Ekskursija.
Lattelecom
10.c. kl. skolēni
Iepazīšanās ar profesijām, kas saistītas ar sakaru nodrošināšanu.
A. Čoiča
9.45 - 10.25
Raksturs un profesija.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
11.c kl. psiholoģijas gr. skolēni
Profesionālās kompetences indivīda rakstura iezīmju kontekstā.
Psiholoģijas skolotāja R. Šūpola
11.35 - 12.15
Klases stunda – manu vecāku profesijas.
Rīgas 64.vsk. 33. kab.
8.a klases skolēni
Skolēni iepazīstinās klases biedrus ar savu vecāku profesijām.
D. Kalēja
10.30 - 13.20
Profesijas saistītas ar vācu valodu
Rīgas 64. vsk. 3. un 15. kab.
9. klašu  skolēni
Stundā tiks apskatīts:
1.profesijas vācu valodā un profesijas, kas saistītas ar vācu valodu,
2.profesiju apraksts
3.grupu/komandas darbs
Vācu valodas skolotāja S.Vēze

Karjeras stunda.
Rīgas 64. vsk. 22. kab.
10.b kl. skolēni
Radošas personības iezīmes un attīstīšanas veidi kā karjeras pamats.
Latviešu val., lit. skolotāja A. Čoiča
12.40 - 13.20
Klases stunda.
Rīgas 64.vsk.34.kabinets
5.a kl. skolēni
Klases stunda, kurā skolēni, praktiski darbojoties, iepazīs dažādas profesijas un to darba specifiku (darbs ar cilvēkiem, tehniku, fizisks, garīgs darbs), kā arī izvērtēs savas sapņu/nākotnes profesijas iespējas.
L. Sniķere
13.30
Iepazīšanās ar LU Dabas zinātņu fak. Un tās šūnu laboratoriju.
Jelgavas iela 1
11.a kl. skolēni
Darbs Šūnu laboratorijā
S. Spilva - Ekerte
Ceturtdiena, 11.oktobris
9.45 - 10.25
 „Par ko strādā mana mamma/ tētis?”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 318.k.
1.d kl. skolēni
Skolēni stāsta par savu vecāku nodarbošanos, rāda fotogrāfijas, zīmējumus.
G. Lauzne
9.00 - 9.40
 „Par ko es kļūšu, kad izaugšu liels?”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 209.k.
1.e kl. skolēni
Bērni radoši darbojoties, zīmējot, veido savu tēlu nākotnes profesijā.

13.00 - 13.40
 „Populārākās 3.a klases profesijas”
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 204.k.
3.a kl. skolēni
Skolēni radoši darbojoties veido plakātus par 3 populārākajām sapņu profesijām klasē.
S. Maļinovska
9.30
Ekskursija, nodarbība
Latvijas bankas zināšanu centrs.
2.e kl. skolēni
„Naudas pasaule”
M. Blūma
10.30
Mācību ekskursija
Latvijas Radio
2.e kl. skolēni
Profesiju izvēle - LR moderatori.
M. Blūma
11.00
Mācību ekskursija uz Ugunsdzēsēju depo.
Rīga, Vijciema 1, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Rīgas reģiona pārvalde, 6. daļa.
4.d kl. skolēni
Ugunsdzēsēju profesija - individuāls darbs, aprīkojums.
I. Rožkalne
9.00
Vecāku lekcija
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 119.k.
1.c kl. skolēni
Iepazīšanās ar profesijām, kuras saistītas ar mūziku.
A. Strazdiņa
16.00 - 20.00
“Iespēju un profesiju karuselis.”
Rīgas 64. vsk. kabineti un svētku zāle
5. - 6. kl. skolēni
Izglītojamajiem būs iespēja iepazīties ar dažādām  profesijām (viktorīna). Iespēja  apjaust savu varēšanu, savas spējas, talantus, iejūtoties konkrētā profesijā.
I. Stūrmane - Siļutina
12.40 - 13.40
Personīgie un profesionālie mērķi savas personības pilnveidē.
Rīgas 64.vsk. 31.kab.
7.a kl. skolēni
Par savu hobiju – smaiļošanu – un savu profesiju – fizioterapeits – stāstīs Madara Aldiņa. Sarunā ar skolēniem Madara aicinās padomāt, kā hobijs var kļūt par sevis pilnveides un personības attīstības procesu, kā arī dalīsies pārdomās par profesijas izvēles nozīmību un ceļu uz profesionālo pašnoteikšanos sava mērķa sasniegšanā.
R. Šūpola
9.00 - 9.40
Tikšanās ar NBS pārstāvjiem.
Rīgas 64. vsk. 37. kabinets
9.c kl. skolēni
Iepazīsies ar dienestu NBS
J. Strautmane

Klases stunda – karjeras izglītība.
Rīgas 64. vsk. 32. kab.
10.c. kl. skolēni
Tikšanas ar VID sabiedrisko attiecību speciālisti. LU Sociālo zinātņu fakultātes absolventi un RISEBA Projektu vadības studenti Artu Krēsliņu.
A. Čoiča
Piektdiena, 12.oktobris
9.30
Ekskursija „Iepazīsim profesijas lidostā”
Rīgas lidosta.
2.b kl. skolēni
Skolēni iepazīsies ar lidostā strādājošo dažādajām profesijām, piemēram: pilota, apsarga, šofera, stjuarta, dzīvnieku uzrauga u.c.
I. Kalniņa- Sauša
9.00 - 9.40
Vecāku lekcija
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 119.k.
1.c kl. skolēni
Iepazīšanās ar profesijām, kuras saistītas ar celtniecību, būvniecību.
A. Strazdiņa

11.55 - 12.35

Vecāku lekcija
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 215.k.
3.c kl. skolēni
Viss par un ap jurista profesiju.
L. Timbra
8.15 - 8.55
Vecāku lekcija
Rīgas 64. vsk. sākumsk. 317.k.
1.a kl. skolēni
Viss par un ap procesa vadītāja profesiju. Bērni salīdzinās šo profesiju ar cilvēka figūru.
I. Martuzāne
16.00 - 21.00
“Profesiju nakts - pielaiko profesiju”
Rīgas 64. vsk. kabineti un svētku zāle
7. - 8.kl. skolēni
Iepazīšanās ar profesijām, kurām darbs jānodrošina nakts stundās.
I. Stūrmane - Siļutina
12.40 - 13.20
Tikšanās ar Kriminālpolicijas vecāko inspektori- izmeklētāju (skolēna R.Kanapecka mammu)
Rīgas 64. vsk. 21.kab.
6.a kl.  skolēni
Iepazīties ar policijā strādājošo profesiju darba ikdienu un pienākumiem
S. Pavlovska
13.45 - 14.25
Tikšanās ar vecākiem
Rīgas 64. vsk. 20. kab.
6.c kl. skolēni
Stāstījums  par “Silvanol”
K. Gaigala
9.00 - 9.40
Klases stunda
Rīgas 64. vsk. 30. kab.
6.b kl. skolēni
Plānošanas  un pašorganizācijas prasmju veidošana.
I. Stūrmane - Siļutina
12.40 - 13.20 Tikšanās ar KALBA pārstāvjiem.
Rīgas 64. vsk. 22. kab.
12.b kl. skolēni
Iepazīšanas ar studiju iespējām ārzemēs.
G.Stūrmane
12.40 - 13.20
Tikšanās ar Rīgas tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.
Rīgas 64. vsk. 20. kab.
9.b kl. skolēni
Iepazīšanās ar izglītības iespējām un piedāvātajām mācību programmām Rīgas tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.
G.Stūrmane
13.45 - 14.25
Tikšanās ar Rīgas tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem.
Rīgas 64. vsk. 19. kab.
9.a kl. skolēni
Iepazīšanās ar izglītības iespējām un piedāvātajām mācību programmām Rīgas tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.
G.Stūrmane

28.09.2018. -  8.c kl. skolēniem ekskursija uz Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeju – iepazīties ar profesijām, kas saistītas ar dzelzceļa transporta jomu. Skolotāja I. Grišāne

28.09.2018. -  6.a kl. skolēniem ekskursija uz Zemgus Poligrāfijas Servisu pie skolēna Ē.Krakopa tēva. Iepazīties ar tipogrāfijā strādājošo profesiju darba ikdienu un pienākumiem. Skolotāja S. Pavlovska

19.10.2018. - 8.c klases skolēniem klases stunda – atkritumu šķirošanas joma. Tikšanās ar skolas absolventu. Skolotāja I. Grišāne

05. un 19.10.2018. - 5.b kl. klases stundas “Vecāku profesijas”- tikšanās ar vecākiem. Skolotāja I.Paegle

16.10.2018. - 5.a, b, c ,d; 6.d kl. ekskursija uz Jelgavas “Karameļu darbnīcu”- izglītojamie uzzinās, kas nepieciešams, lai izveidotu plaukstošu uzņēmumu. Iepazīsies ar  saldumu ražošanā iesaistītajām profesijām.  I.Stūrmane – Siļutina un kl. audz. - L.Sniķere, I.Paegle, LMihailova, I.Dalbiņa, I.Rūtenberga.

Sagatavoja:
Gunta Stūrmane

×