Karjeras kompass

2022. gada 10. maijā 10.UZ klasei notika nodarbība “Karjeras kompass - palīgs tavā karjeras izvēlē.” Tā kā skolā notika eksāmens 11. klasei un skolā trūka telpas, nodarbība notika ārā. 

Viens drosminieks bija gatavs izstaigāt Karjeras kompasa ceļus un meklēt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

Klasesbiedri un PKK ar uzdotajiem jautājumiem rosināja viņu aizdomāties par to, kur viņš varētu gūt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kas viņam varētu palīdzēt.
Palīdzēja apzināties savas stiprās puses un tās jomas, kur vajadzētu sevi pilnveidot.

Kā atzina izglītojamie, šī metode strādā un rosina domāt gan par savu izvēli, gan par to kā to sasniegt.

PKK - Gunta Stūrmane

×