Karjeras kompass

2. martā 12.a klasei notika praktiska nodarbība “Karjeras kompass - palīgs karjeras izvēlē", kuru vadīja PKK Gunta Stūrmane.

Nodarbības sākumā izglītojamie aizpildīja aptaujas anketu par iespaidiem, atziņām un piedzīvoto izstādē “Skola 2020.” Nākošā uzdevuma mērķis bija saprast, cik dažādi mēs esam un, cik dažādi mēs uztveram informāciju. 

Izglītojamajiem bija uzdevums uzmanīgi klausīties, izpildīt norādījumus un neuzdot jautājumus. Katram tika izsniegta identiski vienāda lapiņa. Lapiņa bija jāloka un jāplēš stūri. Izpildot vienādas komandas rezultāts pašiem bija pārsteidzošs, jo, tās atlokot, nebija 2 vienādu lapiņu. Tas lika aizdomāties arī par mācību procesā notiekošo.


Pēc tam sekoja aktivitāte “Karjeras kompass”. Tika aicināti brīvprātīgie, kuri vēlētos iesaistīties. Viens izglītojamais pārvietojās pa paklāju, bet pieci klases biedri, uzdodot jautājumus, palīdzēja viņam meklēt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem un lika aizdomāties par savām spējām, interesēm un nākotnes nodomiem. Bija tādi, kuri skeptiski raudzījās uz šādu metodi, bet bija arī tādi, kas atzina, ka tas var palīdzēt karjeras izvēlē un bija gatavi turpināt diskusiju arī vēl pēc nodarbības beigām. 

Paldies drosmīgajiem, kur bija gatavi padalīties ar saviem nākotnes nodomiem un arī ar savām šaubām. Nodarbība noritēja pozitīvā gaisotnē un sniedza gandarījumu.

PKK -  Gunta Stūrmane

×