Izstāde “Skola 2018”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros 23. februārī 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām un pedagogiem – karjeras konsultantiem apmeklēja izstādi “Skola 2018.”

Izstādē "Skola 2018"(tika pārstāvētas vairāk nekā 140 mācību iestādes un nozares uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Nīderlandes un citām Eiropas valstīm) skolēni vienkopus varēja iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs un atrast piemērotāko mācību iestādi, kā arī piedalīties dažādu profesiju meistarstiķos un paraugdemonstrējumos, konkursos un aizraujošās aktivitātēs.

9-to klašu izglītojamos vairāk interesēja mācību iestādes pēc pamatskolas. Vidusskolas klašu izglītojamie vairāk interesējās par studijām gan Latvijā, gan ārzemēs kā arī par dalību dažādos projektos, kā arī par jaunākajām studiju programmām ar kurām varēja iepazīties izstādē ( piem. LU SZF jauna bakalaura studiju programma “Eiropas integrācija un globālā attīstība”, LLU bakalaura studiju programma “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”, RISEBA bakalaura programma “Jaunuzņēmumu ekonomika un finansēšana”, Ekonomikas un kultūras augstskola bakalaura programma “Datorspēļu dizains un grafika” u.c. vairāk kā 16 jaunas studiju programmas). Lielu interesi izpelnījās tie mācību iestāžu stendi, pie kuriem varēja pamēģināt darboties praktiski, kā arī mācību iestāžu stendi, kuros tika demonstrēti studentu izgudrojumi (piem. Liepājas Universitātes studentu projektētais 3D printeris u.c.). Interesi jauniešos piesaistīja NBS stends, kurā tika demonstrēta dažāda aizsardzības tehnika.

            Pēc izstādes apmeklējuma izglītojamie aizpildīja anketas, kurā atspoguļoja savu gūto pieredzi izstādē, kā arī savus nākotnes nodomus.

Sagatavoja skolas pedagogs – karjeras konsultants

×