Izpētes darbs - "Profesiju žurnāls"

Karjeras nedēļu atklājam ar 6. klašu izglītojamo radošo un izpētes darbu izstādi "Profesiju žurnāls"
Izstāde apskatāma 2. stāva garajā gaitenī. Bērni visa mēneša garumā pētīja, uzzināja un veidoja savu profesiju žurnālu, atceroties, par ko viņi vēlējās kļūt bērnudārza vecumā, sākumskolā un kādas ir šī brīža intereses profesiju karuselī. 

Darbi tapa sadarbojoties sociālo zinību un vizuālās mākslas jomās, pētot, iedziļinoties, intervējot, radoši meklējot, kā radīt tādu žurnālu, ko kāds vēlētos aplūkot!

×