IT profesionāļu vizīte skolā

Tavai karjeras izaugsmei - karjera tehnoloģiju jomā
Kampaņa "Start IT"

IT Izglītības fonds sadarbībā ar IT uzņēmumu, fonda dibinātāju Accenture un atbalstītāju EazyBI turpina pagājušajā gadā iesākto kampaņu “Start IT”, kuras ietvaros tehnoloģiju jomas profesionāļi 8. februārī apmeklēja mūsu skolu un tikās ar 11.INZ, 11.VUD, 12.UZ, 12.DA un 12.VISP klašu skolēniem, lai pastāstītu vairāk par IT nozari.

Kampaņas ideja ir radusies balstoties uz 2022. gada pētījumu “Digitālās prasmes nākotnes karjerai”. Pētījuma viens no uzdevumiem bija kritiski izvērtēt digitālās pratības līmeni un piemērotību ar tehnisko jaunradi saistītas karjeras veidošanai indivīdu līmenī un atbilstību sabiedrības vajadzībām. 

Balstoties uz pētījuma secinājumiem un rekomendāciju iesaistīt nozari, lai jaunieši gūtu priekštatu par IT jomas daudzveidību un saprastu digitālās pratības nozīmīgumu ne tikai mācību procesā, bet arī profesionālajā izaugsmē - karjeras izvēlē, tika definēti trīs kampaņas mērķi:

1. aktualizēt STEAM mācību priekšmetus, parādot to, ka Latvijā tehnoloģiju joma paplašinās un karjeras izvēles spektrs nozarē ir starpdisciplinārs un dinamiski attīstās;
2. iedrošināt jauniešus, ka tehnoloģiju jomā nav obligāti nepieciešamas “raķešzinātnieka” prāta spējas, lai konkurētu ar tehnoloģijām saistītajā darba tirgū;
3. palielināt interesi jauniešiem par studiju programmām Latvijā, kuras ir saistītas ar tehnoloģijām un eksaktajām zinātnēm.

Skolā viesojās Accenture Baltic API izstrādātāja Marta Tirkovska un Accenture Baltics dažādu projektu vadītājas Inta Slapņa un Evija Ribena.

Nozares ekspertes iepazīstināja skolēnus ar IT daudzveidību un dalījās savā pieredzes stāstā par savu profesionālā ceļa izvēli jeb, kas tieši viņas pamudināja veidot karjeru tehnoloģiju nozarē.

Izglītojamajiem bija iespēja uzzināt, kāpēc ir izaicinoši strādāt tehnoloģiju jomā, kādas prasmes ir nepieciešamas, kāds pieprasījums ir darba tirgū pēc tehnoloģiju speciālistiem, kur studēt.

Lektores norādīja, ka mūsdienās tehnoloģijas ir visur: medicīnā, enerģētikā, ražošanā, loģistikā, izglītībā, aviācijā, tirdzniecībā, transportā, lauksaimniecībā, radošajās nozarēs.

Martas Tirkovskas atziņa nodarbības beigās bija: “Labāk pamēģināt un kļūdīties, nekā nemēģināt un nožēlot!”

PKK - Gunta Stūrmane

×