"Gribu visu zināt"

Pateicoties Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālā izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 28. februārī Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Gribu visu zināt”.

Šī diena 2., 3. un 4. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, katra klase 2 mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.

Profesionāli bija veidota teorētiskā daļa, kuru vadīja Edmunds Sprūdžs. Precīzi un pa “soļiem” tika izstāstīta karjeras būtība: plānošana-mācības-darbs.

Skolēni uzzināja, ko savā ikdienas darbā dara inženieri, programmētāji, mākslinieki, mehatroniķi, arhitekti, kā arī uzzināja, kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz.

Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā. Katram izglītojamajam tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi.

Paldies Mazās Brīnumzemes vadītājiem par izsmeļošo un interesanto nodarbību!

PKK Inga Martuzāne

×