„Es līderis”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros, skolā 13., 14., 15., un 20. februārī notika karjeras attīstības atbalsta pasākumi 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 10.c, 11.a, 11.b, 12.a, 12.b klasēm.

 Pasākuma mērķis un uzdevumi bija  palīdzēt  jauniešiem apzināties savas spējas un iespējas, lai attīstītu līdera kompetences izvirzīto karjeras mērķu sasniegšanai.

Nodarbības vadīja  Rīgas Koučinga skolas profesionāli individuālie kouči (izaugsmes veicinātāji) Vineta Saulīte un  Dainis Zaltans. Jauniesu izaugsmes treneri, treniņa programmas „ JĀdara!” autori un vadītāji.

Jaunieši  iepazinās   ar teoriju, kas ir līderis, līderība. Līderi - kopīgais un atšķirīgais. Līdera kritiskās kompetences un rakstura īpašības. Notika diskusijas  un darbs grupās.  Praktiskās nodarbībās  dalībnieki apzinājās savas  vērtības -  es kā līderis man svarīgākajās dzīves jomās, es kā nākotnes līderis.

Interaktīvās nodarbībās notika jauniešu izaugsmes treniņi par sevis izzināšanu, redzesloka paplašināšanu, savu spēju apzināšanos un iespēju saskatīšanu, lai attīstītu nākotnes līdera kompetences izvirzīto karjeras mērķu sasniegšanai. Tā bija  pieredzes veidošana rīcības ceļā. Jauniešiem bija iespēja radīt savu vīziju par „Es līderis,” izveidot rīcības plānu, lai virzītos uz savu mērķi.

 Rezultāts – savu iespēju apzināšanās.

 Nodarbībās piedalījās 265 izglītojamie.

Atbildīgā par pasākumu:  Rīgas 64. vidusskolas PKK Gunta Stūrmane

×