Ēnu diena sākumskolā 2024

2024. gada 4. aprīlī visā valstī notika izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” rīkotā Ēnu diena, kuras laikā skolēni apmeklēja kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēroja interesējošās profesijas pārstāvju darba ikdienu. Arī sākumskolas skolēni izmantoja šo iespēju un “pielaikoja” kādu no profesijām.

1. klašu izglītojamie:

Arina Baribina iepazinās ar Denisa Baribina ikdienas pienākumiem Saf Tehnikā. Arina raksta: "Man patika strādāt kopā ar vectēvu. Viņa galvenie pienākumi ir pārbaudīt, lai visas ierīces strādātu bez kļūdām."

Dārta Kudiņa iepazinās ar Evas Kudiņas klientu apkalpotājas ikdienas pienākumiem Latvijas bērnu dzirdes centrā. Dārta aktīvi piedalījās klientu apkalpošanā, bija uzmanīga un centīga, novietoja pacientu ambulatorās vēstures speciālistu plauktos interesējās par telefonisko pierakstu un vēroja Skart Medical Sistēmas pierakstu sistēmā. Dārtai viss patika, tikai likās sarežģīti.

Marks Muižnieks iepazinās ar galdnieka Daira Muižnieka ikdienas pienākumiem. Zēns bija ieinteresēts darba procesā, uzdodot dažādus jautājumus.

Ketlīna Birkenšteina ēnoja savu omu Inesi Bērnu klīniskajā universitātē. Meitene iepazinās ar bērniem un aicināja viņus uz radošo nodarbību. Ketlīnai patika vērot, jautāt, darboties, veidot, zīmēt, krāsot.


2. klašu izglītojamie:

Viktorija Ozoliņa apmeklēja SIA “Farma PET GIGI” un iepazinās ar Veterināro zāļu ražotāja profesiju, vērojot Liju Ruperti – kvalitātes kontroles vadītāju. "Mani izvadāja ekskursijā pa telpām, iedeva man formu, lai varu pamēģināt likt zāles. Strādāju arī ar mikroskopu, pētīju zāles. Man ļoti patika, darbs ir interesants un grūts, darbā jābūt ļoti precīzam." Lija Ruperte raksta: "Gaidīsim tevi, kā jauno speciālistu!" Paldies par iespēju piedalīties Ēnu dienā!

Annija Riežniece apmeklēja SIA “Skonto Plan Ltd” un iepazinās ar ražošanas inženiera profesiju. Meitene aktīvi iesaistījās ražošanas inženiera profesijas ēnošanā. Uzzināja par inženiera amatu, galvenajiem darba uzdevumiem un ikdienas darbā izmantojamajām datorprogrammām.

Kristens Leoskis pirmo gadu piedalījās Ēnu dienā. Ēnoja savu Tanti Laumu, kas strādā uzņēmumā Rimi Baltic SIA. Viņas amats šajā uzņēmumā ir Privātās preču zīmes kvalitātes speciālists. Kristens šajā dienā ieskatījās lielajā Rimi noliktavā, degustēja džemus un saldējumus, mērīja sveces, dzirdēja nelielu stāstu par to kā Rimi darbojas, cik ilgi pastāv un kādas ir pirktākās preces un citu interesantu informāciju. Pēc šīs dienas, zēns klasē arī visiem azartiski stāstīja par redzēto un dzirdēto. Centās aizraut arī citus klases biedrus, kas arī izdevās. Ēnošu arī nākošgad!

4. klašu izglītojamie:

Megija Muižniece iepazinās ar Rīgas 61. pirmskolas izglītības iestādes skolotājas logopēdes Sigitas Grunšteines ikdienas pienākumiem. "Es sakārtoju kabinetu nodarbībām. Vēroju logopēdiskās nodarbības. Piedalījos pirkstiņu rotaļās, mēles vingrināšanā. Man patika viss, bija ļoti interesanti. Logopēda pienākumi ir sarežģīti, jo katram bērnam ir jādomā savi uzdevumi. Šajā profesijā man vislabāk patīk dažādu materiālu izvēle, to sagatavošana, bērnu prieks par uzdevumu izdošanos. Vismazāk patīk – aizpildīt dokumentāciju."

Armands Cemens apmeklēja Benu aptieku un iepazinās ar farmaceita profesijas pārstāvi Ilzi Priednieci. "Mēs kārtojām preces un rakstījām preces uz lapas. Farmaceitam labi jāzina matemātiku, jo jārēķina pircēja atlikuma summu, jārēķina zāļu daudzums. Man ļoti patika, vienīgi nepatika kārtot preces, jo tas ir garlaicīgi."

Melisa Ratniece apmeklēja SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā” 18. Traumatoloģijas un ortopēdijas klīniku un iepazinās ar traumatologa – ortopēda dr. Oļega Stunžāna ikdienas pienākumiem. "Mēs gājām uz operāciju zāli, apskatījām medicīnas ierīces, darba rīkus, gājām pie pacientiem, kuri gāja uz terapiju. Man tiešām ļoti patika šī diena, tā bija interesanta uz aizraujoša. Teiksim tā, darbs ir nopietns un grūts. Man ļoti patīk palīdzēt citiem un vēlētos kļūt par labu dakteri." Oļegs Stunžāns: "Man būs liels prieks tevi redzēt pēc gada!" 

Emīlija Kalniņa iepazinās ar Moller Baltic Import Mācību centra darbību, zīmolu Audi un Volkswagen vēsturi, automāšinu uzbūvi un ražošanas procesu, Tehniskā trenera ikdienu un darba nozīmi auto industrijā. Emīlija bija centīga, uzmanīgi klausījās, kā arī bija aktīva praktiskajos darbos. "Liels paldies Emīlijai par piedalīšanos mūsu uzņēmuma ēnu dienas pasākumā."

Adrians Bērziņš iepazinās ar Produktu vadītāja Alekša Geskes profesiju “Prinfy” birojā. Zēns raksta: "Man patika viss. Uzdevumi nebija ne pārāk viegli, ne grūti. Vēlētos strādāt šajā profesijā, jo man patīk izgudrot lietas."

Eva Brakša ēnoja Latvijas radio telekomunikāciju inženieri Dzintaru Dreimani. "Šajā profesijā strādājot, pienākumi ir studiju apkalpošana, montāža. Novēroju, kā strādā dažādi aparāti, kā tiek labotas elektroierīces. Vislabāk patīk, ka šajā profesijā katru dienu ir citi darbi."

Emīlija Ziemele–Šneidere apmeklēja Rīgas brīvostas pārvaldi un iepazinās ar Rīgas brīvostas kapteiņa profesiju. Brīvostas pārstāvis raksta: "Priecājos, ka izvēlējies ēnot Rīgas brīvostas pārvaldē. Ceru, ka ieguvi vismaz nelielu ieskatu tajā, kā funkcionē šis sarežģītais organisms – osta, un ko ikdienā dara Rīgas brīvostas kapteinis."

Sagatavoja
pedagogs karjeras konsultants Inga Martuzāne

×