Dzīves kvalitāte un mērķi personīgajā un profesionālajā izaugsmē

17. un 21. februārī 11. un 12. klašu izglītojamiem notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Dzīves kvalitāte un mērķi personīgajā un profesionālajā izaugsmē”.

Pasākuma mērķis bija pilnveidot izglītojamo pašvadības prasmes, izstrādājot galvenos principus atbildīgas un jēgpilnas dzīves veidošanā, virzoties uz mērķi personīgajā un profesionālajā izaugsmē.

Nodarbību vadīja izaugsmes un dzīves kvalitātes treneris, sertificēts koučs Egils Purviņš, kurš aicināja izglītojamos diskutēt par cilvēciskajām vērtībām, noskaidrot, kas ir dzīves kvalitāte, kas to veido, kas ietekmē. Tika meklētas kopsakarības starp mērķi, motivāciju un panākumiem. Izglītojamie mācījās atšķirt mērķi no sapņiem, apguva, pēc kādiem kritērijiem tiek izvirzīt un formulēti mērķi.

Tika noskaidrots, ka cilvēka dzīves virzību veido raksturs, spēja uzņemties atbildību un pieņemtie lēmumi. Jaunieši apguva algoritmu "BŪT - IEGŪT - DARĪT", kas ļauj vairāk apzināties sevi, izvirzīt savus mērķus, kā arī saprast, ko nozīmē DARĪT un sevi realizēt ar saviem darbiem karjeras izglītības un profesionālajā izaugsmē. Izglītojamie mācījās saprast, ko ar savu rīcību vēlas iegūt, kādu rezultātu sasniegt.

Teorija tika papildināta ar spilgtiem piemēriem no dzīves.
Izglītojamie atzina, ka liela loma ir pasniedzēja personībai, entuziasmam un mākai iedvesmot un motivēt.


Izglītojamo atziņas:
Patika lektora enerģiskums un pacilātība, piemēri un skaidrojumi. Iespējams, ka tagad vairāk domāšu par mērķu izvirzīšanu un pierakstīšanu. (11.a)
Bija ļoti iedvesmojoši. (11.a)
Bija vajadzīgs kāds cilvēks, kurš atgādinātu man par dzīves kvalitāti, tās radītājiem. (11.a)
Uzzināju, kā veiksmīgi sasniegt savu mērķi. Es varētu izmantot šos paņēmienus, lai pilnveidotu sevi. (11.a)
Patika mudinājums pašam vairāk uzņemties atbildību. (11.a)
Man patika prezentācija, enerģija, prasme ieinteresēt un motivēt. (12.c)
Uzzināju, ka pierakstot mērķus ir lielāka iespēja tos sasniegt. (12.b)
Patika iedrošinošais un iedvesmojošais prezentācijas pasniegšanas veids (12.b)
Patika informācija par to kā sakārtot dzīvi, lai viss būtu harmonijā –  dzīves ritenis. (11.b)
Man visvairāk patika, ka šī lekcija mani motivēja tiekties un cītīgi strādāt, lai sasniegtu savus mērķus. (11.b)


Informāciju sagatavoja PKK - Gunta Stūrmane

×