"Ceļš uz karjeru"

Pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.
2018. gada 5. martā skolā notika karjeras atbalsta pasākums 10.- 12. klašu izglītojamajiem „Ceļš uz karjeru”, kurā bija iespējam uzzināt par tagadnes un nākotnes darba tirgū pieprasītākajām prasmēm un spējām, 2030. gada Latvijas darba tirgus prognozi par darba spēka pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās. Jaunieši tika iepazīstināti ar pētījumu – TOP 10 profesijas, kuras neeksistēja pirms 5 gadiem, tādējādi parādot straujo darba tirgus maiņu, kas prasa elastību un būt gataviem straujām pārmaiņām nākotnes darba tirgū.
Bija praktiski uzdevumi savu spēju, prasmju un talantu pašnovērtējuma veikšanai un plāna sastādīšanai spēju un prasmju attīstīšanai, lai sekmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū un būtu veiksminieki.
Pasākumam paredzama pozitīva ietekme ilgtermiņā, jo skolēni nodarbību rezultātā apzinājās savas spējas, prasmes un talantus un var sākt apzināti strādāt pie nākotnes darba tirgū nepieciešamo kompetenču attīstīšanas. Sāk apzināties savu misiju, ieskicējot nākotnes profesiju/nodarbošanos. Īstenojot projektu, ir paredzams katra skolēna personīgais ieguvums karjeras izglītības jomā.

Atbildīgās par pasākumu: Rīgas 64. vidusskolas PKK Gunta Stūrmane un Iveta Stūrmane-Siļutina.

×