Attālinātā LU vēstnešu vizīte skolā

23.02.2021. plkst.15.00 10.-12. klašu izglītojamajiem bija iespēja tikties ar diviem LU studentiem – vēstnešiem.

Andis Poļaks pārstāvēja fizikas - optometrijas fakultāti, bet Sabīne Rasa Vīra bioloģijas fakultāti. 

LU mūsu skolas izglītojamo vidū ir ļoti populāra un tika izrādīta ļoti liela interese par studijām. Nodarbībai pieslēdzās 42 izglītojamie. Daudzi bija no 10. un 11. klasēm. Prieks, ka jaunieši jau savlaicīgi domā par savu nākotni un studiju iespējām.

Šogad atbilstoši pandēmijas laikam tikšanās notika attālināti, bet ne mazāk klātesoši, jo gan stāstot, gan demonstrējot īpaši skolām sagatavoto prezentāciju, studenti iepazīstināja ar plašo studiju programmu piedāvājumu 13 fakultātēs, stipendiju pieejamību, ārpusstudiju iespējām, LU Akadēmisko centru, Zinātņu māju, Dabas māju, Biznesa inkubatoru, kur studenti var izmēģināt savas uzņēmējspējas biznesā un citiem topošajiem studentiem svarīgiem jautājumiem.

Par katru fakultāti tika sniegta visaptveroša informācija: par studiju ilgumu, budžeta vietām, nosacījumiem, kas tiek ņemti vēra iestājoties fakultātē, prakses vietām, studentu apmaiņas programmām, stipendijām. 

Ļoti svarīgi, ka tika noradīts kādās LU organizētajās aktivitātēs izglītojamie var piedalīties būdami vidusskolas skolēni. Kā, piemēram, jauno fiziķu skola, jauno biologu skola, jauno ķīmiķu skola, jauno vēsturnieku skola, jauno juristu universitāte u. c. 

Tikpat svarīgi ir piedalīties skolas laikā mācību priekšmetu olimpiādēs, ļoti labi izstrādāt un aizstāvēt ZPD.

Noslēgumā vēstneši atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem un tika gūta vērtīga atziņa, ka augstskolai gatavoties nekad nav par agru!

PKK - Gunta Stūrmane

×