Absolventu diena – iedvesmas stāsti

20.04.2022. skolā tika rīkota absolventu diena. Tikties ar 10., 11., 12. klašu izglītojamajiem bija ieradušies skolas absolventi Kristaps Zakulis, Tristiāns Priedols un Krišjānis Mežiels.

Kristaps jau vairākus gadus iedvesmo mūsu skolas jauniešus izvirzīt dzīvē mērķus un apzināti tiekties uz to sasniegšanu. Šogad Kristapam pievienojās arī Tristiāns Priedols. 


Jaunieši 10.DIT, 10.VISP un 11.UZ klases izglītojamajiem pastāstīja par savām skolas gaitām un par to, kā viņi sapņus ir pārvērtuši par reāliem mērķiem uz kuriem viņi apzināti tiecas.  

Bija atklāta, draudzīga saruna. Jāatzīst, ka jaunieši vairāk ieklausās savos vienaudžos, nekā skolotājos.

Kā atzina Tristiāns pirms vairākiem gadiem, kad viņš vēl bija skolnieks, skolā notika tikšanās ar Kristapu Zakuli, kurš ir spējis viņu iedvesmot un aizraut. Tagad viņi ir kļuvuši par draugiem un domubiedriem, kas cenšas motivēt arī citus jauniešus.

Krišjānis Mežiels tikās ar 12.a un 12.b klašu jauniešiem un stāstīja par savu izvēli dzīvē, darbu lielā audita firmā, par karjeras izaugsmes iespējām, par atbildību, radošumu un iniciatīvu, ko darba devējs prasa un spēj novērtēt.

Šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas un prieks, ka absolventi atceras savu skolu, spēj novērtēt to, ko viņi šeit ir ieguvuši, ir gatavi tikties ar izglītojamajiem draudzīgai sarunai par apzinātām izvēlēm uz kurām ceļš ir jābruģē jau vidusskolas gados.

PKK - Gunta Stūrmane

×