Kā izveidot veiksmīgu SMU?

Informatīvi izglītojošs plakāts, kuru sagatavoja 12.b klases skolniece Antra Adiene.


PLAKĀTS

×