Izglītības dokumentu atjaunošana


Lai atjaunotu nozaudētu izglītības dokumentu*, ko izsniegusi Rīgas 64. vidusskola, nepieciešams:

1. Iesniegt skolas lietvedībā iesniegumu par izglītības dokumenta dublikāta izgatavošanu (klātienē pieņemšanas laikos, uz skolas E-adresi, uz skolas e-pastu r64vs@riga.lv vai pa Latvijas pastu Ūnijas iela 93
Rīga, LV1084).

2. Ar skolas darbinieka izsniegto nozaudētā izglītības dokumenta oriģinālo numuru un datumu jādodas uz laikrakstu Latvijas Vēstnesis (Bruņinieku ielā 41, Rīgā) un jāpublicē oficiāls paziņojums par nozaudētā izglītības dokumenta atsaukumu. (OFICIĀLO PAZIŅOJUMU IESNIEGŠANA)

3. Pēc oficiālā paziņojuma iesniegšanas, jāatsūta skolai apliecinājums par publikāciju (saite no paziņojuma).

4. Skola vai izglītības departaments izsūta uz iesniegumā norādīto e-pastu rēķinu par izglītības dokumenta dublikāta izgatavošanu (atbilstoši izcenojumam**).

5. Pēc maksājuma apmaksas, skola gatavo jauno dokumentu. Dublikātu personai izsniedz ne agrāk kā desmitajā dienā pēc publikācijas Latvijas Vēstnesī.

6. Atjaunoto dokumentu varēs saņemt klātienē skolas lietvedībā, iepriekš sazinoties pa tālruni 67474089.

* Ministru kabineta 06.06.2023. noteikumi Nr. 274 “Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.
** Rēķins - saskaņā ar Rīgas domes Izglītības un sporta departamenta un tā padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu, to izcenojumu un aprēķināšanas kārtību, kas apstiprināta ar Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr. 5456. Maksa par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu
noteikta 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro.

×