Bērnu reģistrācija sākumskolai


Pretendentiem uz 2021., 2022. mācību gadu reģistrācija notiek elektroniski. 

Lejuplādējiet iesniegumu, aizpildiet to un nosūtiet skolai uz e-pastu: r64vs@riga.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ja elektroniskā paraksta nav, lūdzam izmantot portālu www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas starpniecību), pievienojiet savu iesniegumu un sūtiet adresātam: Rīgas 64. vidusskolai.

Iesniegums pretendentiem, lejuplādēt šeit

JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ LŪDZU ZVANĪT - 67474112 (darbdienās no 10.00-16.00).

Ja nav iespējas iesniegt iesniegumu elektroniski, skola pieņem dokumentus katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā no plkst. 9.00-11.00. 
Lūgums ievērot visus drošības noteikumus (roku dezinfekcija, sejas masku un bahilu lietošana, personiskā pildspalva). 


Šobrīd uz 1. klasi 2021./2022.m.g. ir reģistrēti - 288 bērni, 2022./2023.m.g. - 163 bērni.

Vecāki var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat. noteikumus! Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Anda Vīksna, tel. 67474081.

Lietvedības pārzine
Anna Gondrja, tel. 67474112.

Pārbaudīt skolu mikrorajonu


Uzņemšana 2., 3. un 4. klasē.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji izglītojamo pieteikt skolai var tikai elektroniski, nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas strapniecību).
Klāt iesniegumam pievienot liecību vai sekmju izrakstu par pēdējo pabeigto mācību gadu

Iesnieguma veidlapa par uzņemšanu, lejuplādēt šeit
×