Uzņemšana 10. klasē

19.05.2024.

Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vispārējā vai augstākā līmeņa mācību priekšmetus, izvēloties vienu no aktuālajiem izglītības kursu komplektiem jeb "groziem".

Uz 2024./2025. m.g. 10. klasēm iesniegumu pieņemšana sāksies 25. jūnijā.

Skola plāno uzņemt 3 klases (kopā ne vairāk kā 84 skolēnus rindas kārtībā)
• 10.INZ - Inženieru grozs (līdz 28 skolēniem)
• 56 skolēni veidos divas klases 10.a un 10.b no Vispārīgā, Uzņēmēju, Sociālā un Daba/Ārsts groziem  

Grozs tiks realizēts tikai, ja tajā būs vizmas 13 pretendentu.

KĀDI MĀCĪBU PLĀNI BŪS PIEDĀVĀTI?

2024./2025. mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvātas iespēja apgūt šādus plānus:

- Vispārizglītojošais
- Uzņēmējs
- Sociālais
- Daba/ārsts
- Inženieris

KAS VAR PRETENDĒT UZ 10. KLAŠU KONKURSU?

Uz konkursu var pretendēt izglītojamie, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un pamatizglītības sertifikātus, kas atbildst sekojošiem kritērijiem:

- gada vērtējumi apliecībā nav mazāki par 4 ballēm;
- vērtējumi vispārējās pamatizglītības centralizēto eksāmenu sertifikātā nav zemāki par 15%.

KĀDA IR KONKURSA ATLASES KĀRTĪBA?

Skolas izglītības programmas 10. klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā:
- vidējo aritmētisko vērtējumu centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā;
- vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos apliecībā par vispārējo pamatizglītību.

KAS UN KAD JĀIESNIEDZ?

Jāiesniedz iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit IESNIEGUMS.
Sūtīt elektroniski uz epastu r64vs-uznemsana@edu.riga.lv vai iesniegt klātienē Ūnijas ielā 93, pretī saņemot reģistrācijas kodu.

Iesniegumu pieņemšana klātienē:
25.06.2024.   10.00 - 14.00
26.06.2024.   09.00 - 14.00
27.06.2024.   09.00 - 14.00
28.06.2024.   14.00 - 17.00
01.07.2024.   09.00 - 16.00
02.07.2024.   09.00 - 11.00

KAD BŪS ZINĀMI KONKURSA REZULTĀTI?

Konkursa rezultāti būs publicēti skolas mājaslapā 03.07.2023. līdz plkst.17.00.

KAS JĀIESNIEDZ KONKURSU IZTURĒJUŠIEM SKOLĒNIEM?

Papildus klātienē jāiesniedz: 

04.07.2024.   09.00 - 16.00
05.07.2024.   09.00 - 17.00

- apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
- sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu);
- bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) 

Ja dokumenti netiek iesniegti noteiktajā laikā, iespēja tiek dota nākamajam pretendentam rindas kārtībā.

×