Uzņemšana 10. klasē


KĀDI IR 10. KLASES UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI?

Izglītojamo uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmā [04.04.2023.]

KĀDI MĀCĪBU PLĀNI BŪS PIEDĀVĀTI 2023./2024.m.g.?

2023./2024. mācību gadā 10. klasēm tiks piedāvātas iespēja apgūt šādus plānus:

- Vispārizglītojošais
- Uzņēmējs
- Sociālais
- Daba/ārsts
- Inženieris
- Dizains un tehnoloģijas

KAS VAR PRETENDĒT UZ 10. KLAŠU KONKURSU?

Uz konkursu var pretendēt izglītojamie, kuri ir saņēmuši apliecību par vispārējo pamatizglītību un pamatizglītības sertifikātus, kas atbildst sekojošiem kritērijiem:

- gada vērtējumi apliecībā nav mazāki par 4 ballēm;
- gada vērtējums latviešu valodā apliecībā nav zemāks par 5 ballēm;
- vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 45% procentiem.

KĀDA IR KONKURSA ATLASES KĀRTĪBA?

Izglītojamie tiek uzņemti konkursa kārtībā, ņemot vērā:
- vidējo aritmētisko vērtējumu centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā;
- vidējo vērtējumu visos mācību priekšmetos apliecībā par vispārējo pamatizglītību.

KAD UN KAS JĀIESNIEDZ?

1. Dokumentus varēs iesniegt klātienē Ūnijas ielā 93:

21.06.2023.   14.00 - 17.00
22.06.2023.   09.00 - 16.00
26.06.2023.   09.00 - 11.00

Jāiesniedz:
1) iesniegums uz 10. klasi - lejuplādēt šeit Iesniegums uz 10. klasi
2) apliecība par pamatizglītību (kopija, uzrādot oriģinālu);
3) sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu).

2. Dokumentus varēs iesniegt elektroniski:

NOSŪTOT IESNIEGUMU, IZMANTOJOT 
E-ADRESI
  
1. Lejuplādēt iesniegumu Iesniegums uz 10. klasi
2. Aizpildīt to.
3. Pieslēgties savai darba vietai portālā Latvija.lv, spied šeit
4. Pievienot iesniegumu, apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu kā pielikumu E-adreses vēstulei un nosūtīt skolai.
Ja oficiālā e-adrese nav aktivizēta, iesakām iepazīties ar informāciju, kā to aktivizēt - Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.

vai

NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu Iesniegums uz 10. klasi
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu, apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


KAD BŪS ZINĀMI KONKURSA REZULTĀTI?

Konkursa rezultāti būs publicēti 26.06.2023. plkst.17.00-18.00 skolas mājaslapā un izvietoti skolā pie Paziņojuma dēļa.

KAS JĀIESNIEDZ KONKURSU IZTURĒJUŠIEM SKOLĒNIEM?

Papildus jāiesniedz: 
- bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa) 


RD IKSD AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
20.03.2023.
Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024. mācību gadā.

×