Uzņemšana 10. klasē

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10., 11. un 12. klasē

10. KLAŠU IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Skolēniem, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, iesniegums, pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju jāiesniedz līdz.. (informācija par augusta datumiem un laikiem sekos) skolas lietvedībā vai elektroniski.

Kā to izdarīt?

NOSŪTOT IESNIEGUMU latvija.lv
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā vai Pdf formātā
2. Aizpildīt to.
3. Doties uz portālu latvija.lv, Iesniegums iestādei. (skatīt saiti šeit)
4. Pieslēgties ar bankas starpniecību.
5. Izvēlēties adresātu: Rīgas 64. vidusskola
6. Pievienot aizpildīto iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju kā pielikumus un sūtīt skolai.
vai
NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā vai Pdf formātā
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


Lietvedības darba laiks: 9.00-13.00, Ūnijas ielā 93.
Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus - sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Konkursa rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā .. (informācija sekos).

Konkursu izturējušie skolēni .. (informācija par augusta datumiem un laikiem sekos) uzņemšanas komisijai iesniedz 
- medicīnisko karti (026/u veidlapa) 
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.


Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām 10. klasē notiks 2021. gada 18. augustā plkst. 10.00.

Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada
9. augusta plkst. 9.00 līdz 15. augusta plkst. 23.59.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās”.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasē – skatīt šeit.

Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu un RD IKSD tīmekļa vietnēs.
Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” - skatīt šeit.

×