Uzņemšana 10. klasē

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10., 11. un 12. klasē

10. KLAŠU IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS

Skolēniem, kuri reģistrējušies un nokārtojuši iestājpārbaudījumu, iesniegums, pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju jāiesniedz līdz 16. jūnijam skolas lietvedībā vai elektroniski.

Kā to izdarīt?

NOSŪTOT IESNIEGUMU latvija.lv
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā vai Pdf formātā
2. Aizpildīt to.
3. Doties uz portālu latvija.lv, Iesniegums iestādei. (skatīt saiti šeit)
4. Pieslēgties ar bankas starpniecību.
5. Izvēlēties adresātu: Rīgas 64. vidusskola
6. Pievienot aizpildīto iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju kā pielikumus un sūtīt skolai.
vai
NOSŪTOT IESNIEGUMU AR DROŠU
E-PARAKSTU UZ SKOLAS E-PASTU
1. Lejuplādēt iesniegumu - Word formātā vai Pdf formātā
2. Aizpildīt to.
3. Parakstīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
4. Sūtīt iesniegumu, pamatizglītības dokumenta kopiju, sekmju izraksta kopiju uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv


Lietvedības darba laiks: 9.00-13.00, Ūnijas ielā 93.
Lūdzam skolas telpās ievērot visus valstī noteiktos drošības pasākumus - sejas un deguna aizsega lietošana, distances ievērošana!

Konkursa rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā 17. jūnijā.

Konkursu izturējušie skolēni 17. jūnijā 11.00-17.00 un 18. jūnijā 9.00-15.00 uzņemšanas komisijai iesniedz 
- medicīnisko karti (026/u veidlapa) 
- uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.


Izglītojamo uzņemšanai Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. klasēs paredzēts organizēt apvienotu kombinētu iestājpārbaudījumu matemātikā un svešvalodā.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2021. gada 10. jūnijā plkst. 10.00.

Reģistrēties apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam varēs elektroniski no šā gada
27. maija plkst. 9.00 līdz 4. jūnijam plkst. 9.00.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam”.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma izglītojamo uzņemšanai 10. klasē – skatīt šeit.

Papildinformācija, tostarp aktualitātes epidemioloģiskās drošības ievērošanā, kā arī iepriekšējā gada iestājpārbaudījuma darba paraugs, būs pieejami skolu un RD IKSD tīmekļa vietnēs.
Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2021. gada 9. marta iekšējo noteikumu Nr.7-nts “Apvienotā kombinēta iestājpārbaudījuma norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība” - skatīt šeit.

×