Zinību diena!

Tā aizies gadi, aizies dienas,
Tā aizies viss, kas kādreiz bijis skaists,
Bet pāri paliks atmiņas tik vienas –
Visskaistākais ir tomēr skolas laiks!


Mīļie skolēni, vecāki un skolotāji!
Lai priecīga atkalredzēšanās un kopā būšana lielajā Rīgas 64. vidusskolas saimē!


×