Mākslas darbu izstāde skolā

Aicinām uz izstādēm skolas 2. stāva garajā gaitenī!

9. klašu vizuālās mākslas mācību stundās radīto darbu izstāde “Skaistuma ideāla meklējumos senajā Grieķijā un senajā Ēģiptē”.

12. klašu radošie darbi “Mākslas stila interpretācijas” tēmā - Kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā.

Mākslas vēstures labirintos skolēni tika rosināti meklēt, atrast to īpašo, kas katru iedvesmo, uzrunā, pētīt mākslas vēstures vērtības, apgūt informācijas avotus: Nacionālo enciklopēdiju, muzeju vietnes, Google art gallery.  Domāt, kā oriģināli savā radošajā darbā attēlot iecerēto, ar atbilstošākajiem materiāliem.

Meklēt sev jaunas atklāsmes mākslinieciskajos izteiksmes līdzekļos, kā noformēt radošo darbu, skatītāja acij patīkami, savienojot gadsimtu vērtības ar mūsdienu iespējām mākslā, ievērojot kompozīcijas pamatu pamatprincipus.

Paldies 11.DIT klases puišiem – Gustam, Heinriham, Kristeram Š. un Markam par izstādes iekārtošanu.

Skolēnus darbam iedvesmojusi sk. Inita Reimandova

×