Mācību stundas ilgums 30 minūtes

Saskaņā ar vispārējās izglītības likumu, 30. aprīlī mācību stundas ilgums 5.-12. klasēm būs 30 minūtes, 3. maijā pirmssvētku dienā mācību stundas ilgums visām 1.-12. klasēm būs 30 minūtes. 

30. aprīlis

1. - 4. klasei:

Sākumskolā notiek visas mācību stundas no 1.st. līdz 5.st. (plkst.12.35) saskaņā ar stundu sarakstu.
6. stunda tiek atcelta.
Pagarinātās dienas grupa 1. klasēm notiek no plkst.13.00 līdz plkst.16.00.

5. - 12. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
4.st.10.00 - 10.30
Pusdieno (5.kl. un 6.kl.)
5.st. 10.55 - 11.25 (pusdieno 9.kl. – 12.kl.)
Pusdieno (7.kl. un 8.kl.)
6.st. 11.50- 12.20
7.st. 12.25 - 12.55
8.st. 13.00 - 13.30
9.st. 13.35 - 14.05
10.st. 14.15 - 14.45


3. maijs

Visi skolā ierodas SVĒTKU TĒRPOS!

1. - 4. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
Pusdienās dodas: 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a
4.st. 10.15 - 10.45
Pusdienās dodas: 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 3.c
5.st. 11.15 - 11.45
Pusienās dodas: 3.d, 3.e, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d

Pagarinātās dienas grupa no plkst. 12.00 līdz plkst.16.00
Launags - plkst.13.00

5. - 12. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
4.st.10.00 - 10.30
Pusdieno (5.kl. un 6.kl.)
5.st. 10.55 - 11.25 (pusdieno 9.kl. – 12.kl.)
Pusdieno (7.kl. un 8.kl.)
6.st. 11.50- 12.20
7.st. 12.25 - 12.55
8.st. 13.00 - 13.30
9.st. 13.35 - 14.05
10.st. 14.15 - 14.45


×