Mācību stundas ilgums 30 minūtes

Saskaņā ar vispārējās izglītības likumu 7. nodaļu, 3. maijs ir pirmssvētku diena, tāpēc mācību stundas ilgums 1. - 12. klasei būs 30 minūtes. Skolā visi ierodas SVĒTKU TĒRPOS!

Stundu laiki 1. - 4. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
Starpbrīdis 25 min., pusdieno 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b  klases
4.st. 10.20 - 10.50
Starpbrīdis 25 min., pusdieno 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 3.b, 3.c klases
5.st. 11.15 -11.45
Starpbrīdis 25 min. pusdieno 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d klases
6.st. 12.10 - 12.40

Launags plkst. 13.00.
Pagarinātā grupa līdz plkst.16.00!


Stundu laiki 5. - 12. klasei:

1.st. 8.15 - 8.45
2.st. 8.50 - 9.20
3.st. 9.25 - 9.55
4.st. 10.00 - 10.30
5.st. 10.40 - 11.10
6.st. 11.15 - 11.45
7.st. 11.50 - 12.20
8.st. 12.25 - 12.55
9.st. 13.00 - 13.30
10.st. 13.35 - 14.05

×