Izziņu izsniegšana

Informējam, ka skolas lietvedībā izziņu sagatavošana un izsniegšana notiek tikai elektroniski.

Izziņu var pieteikt sekojošos veidos:
1. skolēnu vecākiem - sūtot ziņu e-klasē sekretārei K.Z.Zariņai
2. sūtot e-pastu uz r64vs@riga.lv
3. zvanot uz skolas lietvedību, tālr. 67598929.

×