Aicinām darbā jaunus kolēģus

Palielinoties audzēkņu skaitam, vēlamies aicināt savā draudzīgajā kolektīvā:

Ķīmijas skolotāju - pilna slodze.
Veikt ķīmijas skolotāja darba pienākumus pamatskolā un vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Matemātikas skolotāju - pilna slodze.
Veikt matemātikas skolotāja darba pienākumus pamatskolā un vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Fizikas skolotāju - pilna slodze.
Veikt fizikas skolotāja darba pienākumus vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Informātikas/Datorikas skolotāju - pilna slodze.
Veikt informātkas skolotāja darba pienākumus pamatskolā un vidusskolā, atbilstoši izglītības programmām.

Pagarinātās dienas grupas skolotāju - pilna slodze.

Sūtiet savu CV - mkarklina@edu.riga.lv
Sīkāku informāciju meklēt - izglitiba.riga.lv


Sporta kompleksa vadītājs.
Vadīt un organizēt skolas sporta kompleksa darbību. Slēgt līgumus, veikt publisko iepirkumu. Strādāt ar saimniecisko līgumu reģistrācijas programmu, sagatavojot, noslēdzot un kontrolējot līgumu izpildi. Strādāt ar iekšējo dokumentu aprites programmu.
Valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām.
Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantam.

Strādnieks
Veikt dažādus remontdarbus (mēbeļu remonts, durvju atslēgu un slēdzeņu remonts vai nomaiņa, utml.)
Prasme veikt vienkāršus galdnieka darbus. Darbs prasa mērenu fizisko piepūli, precizitāti izpildē. Valsts valodas prasme atbilstoši Valodu likuma prasībām.

Sūtiet savu CV - r64vs@riga.lv
Sīkāku informāciju meklēt - izglitiba.riga.lv

×