12. klašu Pēdējais zvans

Tik svarīgi ir piestāt un apjaust, ka ieskanas skolas Pēdējais zvans. Ir brīdis, lai katrs sev uzdotu jautājumu: "Kas biju, kas esmu, kas būšu es..."

Paldies 1. klases skolēniem un visiem, kas šo dienu līdz ar Pēdējā zvana skaņām ieskandināja atmiņām un pārdomām par mērķiem un sapņiem pirms 12 gadiem un tagad!

Tik skaisti rit laiks, piepildot katru mirkli un dodot iespēju jauniem mērķiem un sapņu piepildījumam nākotnē!

×