Atbalsta fonds

Atbalsta fonds izveidots ar mērķi atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Rīgas 64.vidusskolā.

Atbalsta fonda mājas lapa - http://www.r64fonds.lv/

2016./2017.m.g. atbalstītie un realizētie projekti.


Dalība "JA Latvija" programmā.
Dalības maksas veikšana Junior Achievement Latvija programmā, kas ļaus skolā veidot Skolēnu mācību uzņēmumus.
Fonda sniegtais atbalsts - 240,79EUR.


Drukas iekārta.
Skolas 7.a klases vecāki nolēma modernizēt klasē esošo orgtehniku. Kāpēc nedarboties ar jaunu tehniku? :)
Fonda atbalsts - 84,68EUR.


Skolotāju diena.
Ar interesantu uzstāšanos un gardu pārsteigumu tika sveikti mūsu mīļie pedagogi.
Fonda atbalsts - 146,91EUR.


Draudzīgais aicinājums 2016.
Ar mērķa dāvinājumu palīdzību šajā mācību gadā tika iegādātas jaunas grāmatas bibliotēkai no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” grāmatu kolekcijas.
Fonda atbalsts: 140,78EUR.

×