Uzņemšanas noteikumi

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt ierodoties Ūnijas ielā 93 pie sekretāres. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību/pasi un liecību par pēdējo semestri.

Nepieciešamības gadījumā var norunāt tikšanos ar direktoru, iepriekš par to vienojoties pa tālr. 67598929.

Iesnieguma veidlapa par uzņemšanu, lejuplādēt šeit


×