Lekcija vecākiem 30.oktobrī

Pēc vecāku lūguma, tika sarunāts lekcijas turpinājums. Lekcija būs saistoša arī tiem vecākiem, kuri nepiedalījās 9. oktobra lekcijā.


×