Rīgas vidusskolas skolēnu uzņemšanai ņems vērā tikai centralizēto eksāmenu rezultātus

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Rīgas vidusskolas šogad skolēnu uzņemšanai 10. klasē ņems vērā tikai centralizēto eksāmenu rezultātus, bet apvienotie iestājpārbaudījumi notiks tikai uzņemšanai valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču licejā.

Lai nāktu pretī skolām un skolēniem, Rīgas skolām šogad tika sniegtas izvēles iespējas noteikt uzņemšanas kritērijus 10. klases komplektēšanai – iestājpārbaudījuma rezultātu vai iegūto vērtējumu centralizētajos eksāmenos. 54 galvaspilsētas vidusskolas izvēlējās ņemt vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet septiņas skolas – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija un Rīgas Franču licejs – izvēlējās noteikt iestājpārbaudījumus.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība šogad noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10. klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10. klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) – ne zemākam par 35 procentiem.

Visa informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu ir pieejama ŠEIT.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Vilemsons,
Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators,
e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv


! Rīgas 64. vidusskolas informācija par izglītības iespējām un uzņemšanas kārtību 10. klasē uz 2023./2024. mācību gadu sekos. 

×