Covid-19 testēšana iestājpārbaudījuma dalībniekiem

Š.g. 13. maijā ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka prasības skolēniem, kuri vēlas piedalīties iestājpārbaudījumos.

Saskaņā ar noteikumiem, lai piedalītos iestājpārbaudījumā, pretendentiem pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam.

Covid-19 testu var neveikt personas, kas dokumentāri var pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija. Skolēniem, kas atbilst šai kategorijai jāuzrāda ģimenes ārsta izziņa.

Covid-19 testu var neveikt personas, kuras var uzrādīt sertifikātu par Covid-19 izslimošanas faktu vai izziņu par vakcinēšanu (izdruka par no E-veselības vai ģimenes ārsta izziņa) vai sertifikātu par veikto vakcināciju pret Covid-19.


Izglītojamo testēšana Rīgas 64. vidusskolā notiks 28. jūnijā, Ūnijas ielā 93, 15.kab. (1.stāvā).
Skolēniem ir jāierodas uz testēšanu laika posmā no plkst.10.15 līdz plkst.14.00

Skolas medmāsas tālrunis - 27105843.
Būs jānodod siekalu tests.
Testēšanas procesā obligāti jābūt līdzi
 personu apliecinošam dokumentam.


Atgādinām, ka vismaz 30 minūtes iepriekš nekošļāt košļājamo gumiju, neēst, nelietot muti atsvaidzinošus līdzekļus, inhalatorus.


×