Bērnu reģistrācija sākumskolai


Pretendentiem uz 2021., 2022. mācību gadu reģistrācija notiek elektroniski. 

Lejuplādējiet iesniegumu, aizpildiet to un nosūtiet skolai uz e-pastu: r64vs@riga.lv, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Ja elektroniskā paraksta nav, lūdzam izmantot portālu www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas starpniecību), pievienojiet savu iesniegumu un sūtiet adresātam: Rīgas 64. vidusskolai.

Iesniegums pretendentiem, lejuplādēt šeit

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt: 67598929, darbdienās no 9.00-13.00 (skolas lietvedība).


Šobrīd uz 1. klasi 2020./2021.m.g. ir reģistrēti - 277 bērni, 2021./2022.m.g. - 168 bērni.

Vecāki var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat. noteikumus! Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Anda Vīksna, tel. 67474081.

Lietvedības pārzine
Anna Gondrja, tel. 67474112 (ceturtdienās), 67598929.

Pārbaudīt skolu mikrorajonu


Saņemot Rīgas 64. vidusskolas paziņojumu par bērna uzņemšanu 1. klasē 2020./2021.m.g., vecākiem 10 kalendāro dienu laikā pēc šī paziņojuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu vai par iesnieguma atsaukšanu.

Iesniegumu iesniegt elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju).

Iesniegums uz 1.klasi Lejuplādēt šeit


Uzņemšana 2., 3. un 4. klasē.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji izglītojamo pieteikt skolai var tikai elektroniski, nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz skolas e-pastu: r64vs@riga.lv, vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas strapniecību).
Klāt iesniegumam pievienot liecību vai sekmju izrakstu par pēdējo pabeigto mācību gadu

Iesnieguma veidlapa par uzņemšanu, lejuplādēt šeit
×