Bērnu reģistrācija sākumskolai

"Šobrīd uz 1. klasi 2019./2020. m.g. ir reģistrēti - 282 bērni, 2020./2021.m.g. - 186 bērni"

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat. noteikumus! Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137


Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē vasaras periodā notiek Ūnijas ielā 93 no 9.00 - 13.00.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Iesniegums reģistrēšanai 1.klasē, lejuplādēt šeit

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski. Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu r64vs@riga.lv. Atbilstoši noteiktajām prasībām iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Gundega Kašina, tel. 67474081,

Sekretāre
Anna Gondrja, tel. 67474112 (ceturtdienās)

Pārbaudīt skolu mikrorajonu

×