Bērnu reģistrācija sākumskolai

Šobrīd uz 1. klasi 2020./2021.m.g. ir reģistrēti - 261 bērni, 2021./2022.m.g. - 146 bērni.

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat. noteikumus! Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137


Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē notiek ceturtdienās, 8.15 - 16.00, Burtnieku ielā 34. (Skolēnu brīvlaikā no 9.00 - 13.00).

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Iesniegums pretendentiem, lejuplādēt šeit

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt gan ierodoties iestādē klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski. Pieteikt bērnu skolai elektroniski iespējams, nosūtot iesniegumu uz izglītības iestādes e-pastu r64vs@riga.lv. Atbilstoši noteiktajām prasībām iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Atbildīgā direktora vietniece mācību darbā 1. - 4. kl.
Anda Vīksna, tel. 67474081,

Lietvedības pārzine
Anna Gondrja, tel. 67474112 (ceturtdienās)

Pārbaudīt skolu mikrorajonu


Uzņemšana 2., 3. un 4. klasē.

Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji bērnu skolā var pieteikt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai ierodoties Ūnijas ielā 93 pie lietvedības pārzines, katru darba dienu no 8.30 - 16.00 (Skolēnu brīvlaikā no 9.00 - 13.00).
Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu, līdzi ņemot liecību par pēdējo semestri.

Nepieciešamības gadījumā var norunāt tikšanos ar direktoru, iepriekš par to vienojoties pa tel. 67598929.

Iesnieguma veidlapa par uzņemšanu, lejuplādēt šeit
×