Klašu audzinātāji 

2018./2019. mācību gads

Burtnieku ielā 34 Ūnijas ielā 93
Klase

Audzinātājs

Klases telpa

1.a

Inga Martuzāne

317.

1.b

Anete Tune

316.

1.c

Antra Strazdiņa

119.

1.d

Ginta Lauzne

318.

1.e

Ilze Ruduka

209.

2.a

Irina Brikmane

105.

2.b

Inga Kalniņa - Sauša

120.

2.c

Inese Strauta

121.

2.d

Ilze Ābelīte - Goluba

122.

2.e

Mairita Blūma

213.

3.a

Solveiga Maļinovska

207.

3.b

Elīna Frīdmane

214.

3.c

Liene Timbra

215.

3.d

Anna Gekiša

216.

4.a

Kristīne Čujevska

204.

4.b

Anita Līne

217.

4.c

Kristīne Jansone

202.

4.d

Inese Rožkalne

110.

5.a

Lauma Sniķere

34.

5.b

Ilze Paegle

5.

5.c

L.Mihailova, P.Plakans

6.

5.d

Iluta Dalbiņa

35.

6.a

Solvita Pavlovska

21.

6.b

Iveta Stūrmane - Siļutina

30.

6.c

Kristīne Gaigala

18.

6.d

Ilva Rūtenberga

3.

7.a

Raita Šūpola

31.

7.b

Līga Zaķe

25.

7.c

Inga Bule

4.

8.a

Daina Kalēja

33.

8.b

Lauris Oga

7.

8.c

Inese Grišāne

15.

9.a

Baiba Rudzīte

19.

9.b

Agnija Agate Rubļevska

20.

9.c

Jana Strautmane

37.

10.a

Gunta Stūrmane

40.

10.b

Zane Kaibe

17.

10.c

Arnita Čoiča

32.

11.a

Sandra Spilva - Ekerte

14.

11.b

Valentīna Ņefjodova

2.

11.c

Dace Upesleja

29.

12.a

Ligita Skunstiņa

22.

12.b

Gunita Gusta

36.


×