Karjeras speciālisti

GUNTA STŪRMANE
Karjeras konsultats 5. - 12. klasēm

Tel. 67474088

Otrdiena      10.30 - 13.00
Trešdiena     10.30 - 13.00, 14.20 - 16.00
Ceturtdiena  10.30 - 13.00

Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e-klasē, vai jebkurā citā dienā un citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku
INGA MARTUZĀNE
Karjeras konsultats 1. - 4. klasēm


Pirmdiena     15.15 - 16.15
Piektdiena     13.45 - 15.45

Individuālās konsultācijas tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta e-klasē, vai citā laikā pēc vienošanās par konkrētu laiku.
Burtnieku ielā 34
×